Wednesday, October 31, 2007

Nagykoalíció

A nem éppen olcsó népszavazás(ok) lehetősége ismét beszédtémává tette Magyarországon a “nagykoalíció”-t, miközben a német példát emlegetve egyre gyakrabban mutogatnak Berlin felé, függetlenül attól, hogy a magyar helyzet teljesen más. Kezdve azzal, hogy a német nagykoalíciót nem népszavazás kényszerítette ki! Sőt, nemcsak Németországban, hanem valamennyi nyugat-európai (EU) demokráciában – amire Orbán Viktor október 23.-i beszédében oly vehemesen hivatkozott - elképzelhetetlen, hogy bármiről tartott vagy tartandó népszavazás kormányváltáshoz vezet(het)ne. Népszavazást általában helyi témákban szokás tartani (pl. környezetre káros berendezések telepítése, vagy elkerülő utak építése). Így a lebonyolítás költsége is sokkal kedvezőbb, hiszen csak a közvetlenül éríntettek szavaznak róla.

Országos népszavazást Ausztráliában tartottak, ahol az államformáról (alkotmányos monarchia vagy köztársaság) kérték ki a nemzet véleményét. Nem pedig költségvetési tételekről, mint ahogy azt Magyarországon az ellenzék javasolja. Valószínűleg a világon mindenütt népszerű lenne megszavaztatni, hogy olcsóbb legyen a kenyér, a tej, a benzin, vagy ingyenes legyen az áram- és a földgázszolgáltatás. A populizmus elsőszámú hazai képviselője, Orbán Viktor, a HírTv-ben ezt nyiltan ki is fejtette, amikor azt mondta: "a tandíjról, vizitdíjról és kórházi napidíjról szóló népszavazás nagyobb egyetértést hozhat létre, mint maga a rendszerváltás." Csak arról hallgatnak a kezdeményezők, hogy népszerű javaslatuk valódi árát, a szabadpiaci árkülönbezetet, az adófizetők, a bérből és fizetésből élők zsebéből tudják csak fedezni, kipótolni.

A Fidesz alelnöke, Debrecen polgármestere, Kósa Lajos október 23.-i beszédében ugyancsak kitért a pártja kezdeményezte népszavazásra, ill. annak nagyreményű hatására.

"Ma Magyarországon olyan széles összefogásra van szükség, aminek alkotmányos ereje van. E nélkül nem lehet megoldani a magyarországi válságot" - mondta a polgármester.

Kósa Lajos példaként a németországi nagykoalíciót említette, amit "összekényszerített" a német értelmiség és a sajtó. A politikusok ugyanis - vélekedett -, önmaguktól nem, vagy csak nagyon ritkán tudnak összefogni.

Itt álljunk meg! Mert nem csak Kósa úr, de az egész magyar közvélemény tévhitben él a németországi nagykoalíciót illetően.

Ugyanis a németeknél öt ("küszöb feletti") párt van/volt. A CDU/CSU (jobb), az SPD (bal), az FDP (hol jobbra, hol balra, de inkább jobbra kacsint), a Grünen (zöldek, az SPD-től balra, de nem annyira politikailag, mint inkább radikalizmusban - a "természetért") és a keletnémet "komcsi" utódpárt: a PDS.

Nos, a parlamenti választás előtt mindegyik párt kijelentette, hogy (a hatalom megszerzéséért) NEM lép koalicíóra a "komcsikkal" (PDS). Ezt valamennyi parlamenti párt be is tartotta !!! Annak ellenére, hogy a két nagy párt (CDU/CSU - SPD) még szövetségeseivel ("jobbos" FDP, "balos" Grünen) sem érték el a kormányzáshoz szükséges %-os többséget. Pedig a "komcsik"-kal (PDS) vagy a két kicsivel (FDP, Grünen) bármelyik nagy párt kormányt tudott volna alakítani. Ez azonban szószegést, a választási ígéret be nem tartását (a “komcsikkal való lepaktálást”) jelentette volna. Sőt a két kicsi (FDP, Grünen) sem volt hajlandó egymással az egyik naggyal koalicíóra lépni! Az erre való kísérletekre találta ki a német média (nagyon szellemesen) a “közlekedési lámpa koalíció” (piros (SPD) – sárga (FDP) – zöld (Grünen) és a “jamaica zászló koalíció” (fekete (CDU/CSU) - sárga (FDP) – zöld (Grünen) kifejezéseket.

Végül, az ország zökkenőmentes (gazdasági) élete és egy újabb választás költségeinek elkerülése érdekében, a két (csunyán vesztett) nagy párt (CDU/CSU, SPD) egymással nagykoalicíóra kényszerült.

A választási eredmények alapján látva az általános elégedetlenség jeleit a kelet- és nyugatnémet "komcsik" megalakították közös pártjukat, a Baloldal-t (die Linke).

Sunday, October 14, 2007

A Thyssen-Bornemisza család hallgatása

Nem mindennapi, magyar vonatkozású cikk jelent meg a brit Independent múlt hétvégi (október 07) számában.

David Litchfield az iparmágnás és műgyűjtő Thyssen-család történetét készült megírni, amikor rájött, hogy báró Heinrich Thyssen egyik lánya körül valami nem stimmel. A magyaros hangzású és írásmódú Margit életének feldolgozását titkolózás akadályozta meg. Aztán, amikor a szerző oknyomozása eredményét is bevette a Thyssen család történetébe, nem talált német kiadót. Sőt, a spanyolok is elzárkóztak, pedig a híres Thyssen-Bornemisza magángyűjtemény Madridban található. Végül Nagy-Britanniában adták ki a könyvet, amelyből megtudhatjuk a Thyssen lány, Margit Thyssen-Bornemisza, viselt dolgait.

Litchfiled a családi elbeszélésekből úgy tudta, hogy Margit egy szégyenlős asszonyka volt, aki a család ausztriai birtokán élt, amíg azt a Vörös Hadsereg katonái le nem rombolták 1945 tavaszán. A szerző aztán egy magyar ügyvédtől azt hallotta, hogy Margit nem is volt olyan szégyenlős, és bizony birtokán hatalmas orgiák voltak, ahova a háború alatt szívesen jártak az SS tisztek, sőt kikapcsolódni küldték oda őket. Ez adta az ötletet David Litchfield-nek, hogy egy kicsit közelebbről megismerje a Thyssen lány életét. Azonnal a Bécstől 150 kilométerre lévő Rechnitz-re utazott, ami nem más, mint a burgenlandi Rohonc. A magyar határ közelében lévő rohonci várkastély története pedig úgy kapcsolódik Margithoz, hogy édesapja, a hadiiparban tevékenykedő német Heinrich Thyssen (1875-1947) az első világháború alatt iszonyatosan megszedte magát, vagyona mellé azonban hiányzott a megfelelő „társadalmi pozíció”, amit házasság révén szerzett meg. 1907-ben feleségül vette báró Bornemisza Margitot (1887-1971) és így a magyar állampolgárság mellé a bárói címet is megkapta. Mivel egy (magyar) bárónak birtok is dukál, báró kászoni Bornemisza-Thyssen Henrik (Baron Heinrich Thyssen-Bornemisza de Kaszon) megvette a rohonci várat. 1938-ban, az Anschlusst követően, Thyssen báró megérezte a háborús idők szelét, ezért a várkastélyt lányára íratta, ő pedig átment Svájcba, a Lugano-tó partjára, és a Villa Favorita-ból irányította németországi bányáit, gyárait, amelyek a náci birodalomnak szállították a szenet, az acélt és a hadifelszereléseket, elsősorban tengeralattjárókat.

Thyssen báró baráti viszonyt tartott fenn Göringgel és a náci titkosszolgálattal, akiknek nemzetközi bankkapcsolatokat szerzett, ill. biztosított. A család berlini bankján, az August Thyssen Bank-on, keresztül 400.000.- birodalmi márkát adott a rohonci várkastély renoválására, melyet időközben az SS vett birtokba. Margit továbbra is Rohoncon maradt, és az apja németországi tulajdonában lévő Thyssengas-on keresztül nagyvonalú támogatásban részesült. A gáz-üzletág alkalmazottja és náci párttag Joachim Oldenburg lett a birtok intézője, akiben - a helybéliek szerint - Margit nemcsak a vadászatain, de hamarosan az ágyában is társra talált.

Mindezt annak ellenére tette, hogy házas volt, méghozzá az elszegényedett gróf Batthyány Iván (Count Iván Batthyány de Német-Ujvár) hitvese. Litchfield szerint a gróf ezt azért tűrte el, mert az asszony tetemes járadékot biztosított ura számára, aki ennek fejében magyarországi birtokára vonult vissza lovakat tenyészteni. Állítólag Margit asszony intim kapcsolatot tartott fenn a helyi Gestapo főnökkel, Franz Podezin-nel is, aki egyben a rohonci náci pártszervezet vezetője is volt.

1945 tavaszán vagy 600 munkaszolgálatost vezényeltek a környékre a szovjet elleni védelmi vonal (Südostwall) építésére. A kényszermunkások valamennyien magyar zsidók voltak. A várkastély pincéjében elszállásoltakat a szadista Podezin kénye-kedve szerint ütlegelte és lőtte agyon, amit - a helyiek szerint - Margit asszony előszeretettel nézett végig.

A front közeledte ellenére a Thyssen lány nem hagyta el Rohoncot. 1945 húsvétján már csak 15 kilométerre voltak a szovjet csapatok, amikor a vár úrnője búcsúpartit rendezett. Erre hivatalos volt vagy 40 fő, köztük náci vezetők, SS, Gestapo és Hitlerjugend tagok. Az este kilenckor kezdődött ivászat és táncmulatság másnap hajnalig tartott. Éjféltájban a részeg társaság szórakoztatására mintegy 180 félhulla zsidót további munkára alkalmatlannak nyilvánítottak és teherautón a közeli Kreuzstadl-ba (a város határában szabadon álló kereszt alakú csűr, pajta) vitték. Podezin eközben Margitot és 15 vendéget egy raktárba kísért, ahol fegyvert és lőszert adott nekik és meghívta őket „néhány zsidó leölésére”. A munkaszolgálatosoknak megparancsolták, hogy vetkőzzenek le, majd a részeg vendégek céltáblának használták őket. A társaság ezután visszatért a kastélyba és hajnalig folytatták a tivornyát. Az áldozatokat 15 társuk temette el, akiket Oldenburg és Podezin az elhantolás után agyonlőtt.

Évekkel a háború után az iparmágnás fia, Heini (Baron Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza de Kászon 1921-2002) elismerte, hogy a család ipari és pénzügyi támogatást adott Hitlernek és a Harmadik Birodalomnak, de még csak célzást sem tett leánytestvérére, vagy a rohonci mészárlásra.

David Litchfield ezután a történet utóéletéről számol be, többek között a helyszínen végzett kutatásairól. Szomorúan állapítja meg, hogy a helyiek még ma is némaságba burkolóznak. A megszólalók szinte valamennyien, valamilyen formában a nácizmus áldozatai, azok leszármazottjai. A város lakói általában nem tudnak, vagy nem akarnak tudni az 1945-ös tömeggyilkosságról. Hallgatásuk oka azonban nyomon követhető.

A szájhagyomány szerint a Vörös Hadsereg gyújtotta fel a rohonci várkastélyt. Egy szemtanú szerint azonban a menekülő SS tette, mivel a környék borospincéinek felszabadítását követően, a város utcáin randalírozó részeg szovjet katonák megjelenésekor már lángokban állt a kastély. Az SS megpróbálta visszafoglalni Rohoncot, de ez nem sikerült. Több mint ezer halottat hagyva maguk után, a város 10 évre szovjet megszállás alá került. A szovjet megérkezését követően rögtön fényderült a tömeggyilkosságra, amiről jegyzőkönyv készült, és április 12-én megjelent a Vörös Hadsereg lapjában, a Krasznaja Zvezda-ban. (Vörös Csillag). Az osztrákok ezt rosszindulatú propagandának tekintették. 1946-ban a szovjet (megszállási) övezetben is felállították a „népbíróságokat”. A vádemeléshez néhány sírt feltártak, és a sírhelyek pontos helyszínrajzát elküldték, letétbe helyezték az oberwart-i (Felsőőr) bíróságon, ahol a dokumentumoknak nemsokára lába kelt. Közben két koronatanút meggyilkoltak, egy másiknak meg a háza égett le, és az ott tárolt bizonyítékok a tűz martalékává váltak. Ilyen előzmények után nagyon kevés érdemleges tanúvallomást hallgathatott meg a bíróság.

A néhány perbefogottra így aránylag enyhe ítélet várt, és nagyon hamar szabadlábra kerültek. A náci körzetvezető Eduard Nicka lett az egyik fővádlott, aki bizonyítani tudta, hogy a mészárlásnál nem volt jelen. Sőt tanúk állították, hogy a náci uralom idején emberséges viselkedést tanúsított. 1948. október elsején három év szigorított börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték, december 17-én államelnöki kegyelembe részesült, és 20-án szabadlábra helyezték. A szovjet megszállás 1955-ös megszűnését követően, és a náci párttagokra 1957-ben meghirdetett amnesztia tudatában, Nicka már 1956-ban kérvényezte elkobzott vagyonának visszaszolgáltatását, amit meg is kapott. 1958-ban pedig már az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) tartományi vezetője Burgenlandban. Az Interneten fellelhető adatok szerint napjainkban (2006. február 26.) is aktív közösségi életet él.

A Thyssen lány, (gróf Batthyány Ivánné) Margit valamint Franz Podezin és Joachim Oldenburg Svájcba szökött. Margit egy apartmant bérelt Podezin számára Luganoban, ahol románcuk folytatódott, Oldenburg, pedig visszatért Németországba. A kapcsolat akkor vált kínossá Margit számára, amikor Podezin megzsarolta, és pénzt követelt Európából való eltűnéséhez, mert máskülönben mind a grófnőt, mind Oldenburgot „magával rántja”. A pénzt végül előteremtették, Podezint utoljára Dél-Afrikában látták, Oldenburg meg Argentínába távozott.

Margit Németországba települt át, és a Bad Homburg melletti családi birtokon lótenyésztéssel foglalkozott. Ausztria függetlenné válása, és a szovjet csapatok távozása (1955) után a grófnő visszatért Rohoncra vadászgatni, ahol az újjáépített Batthyány vadászházban szállt meg. Litchfield kutatása arra is kiterjedt, hogy a Bad Homburg melletti ménes eredeti tulajdonosa, a papírgyáros Moritz James Oppenheimer volt, akit a nácik 1933-ban letartóztattak, és aláírattak vele egy nyilatkozatot, hogy csődbement, amivel aztán igazolták a zsidó férfi – állítólagos - öngyilkosságát. Heinrich Thyssen-Bornemissza a felszámolóktól bagóért vette meg a ménest, és hagyta fiára Heini-re, aki aztán bérbe adta lánytestvérének, Margitnak. A grófnő pedig sikeresen elutasított minden háború utáni kártérítési követelést.

Az asszonyt soha sem fogták perbe, vagy gyanúsították meg a rohonci tragédiával kapcsolatban. Férje, Batthyány Iván, 1985-ben, Margit grófnő pedig 1989-ben halt meg. A házaspár földi maradványait a Batthyány család jelenlegi feje (a 69 éves Ladislaus Pascal Batthyány-Strattmann) nem engedte a német-újvári (Güssing) ferences kápolnába, a családi kriptába örök nyugalomra helyezni, annak ellenére, vagy éppen amiatt, hogy Iván édesapját, Lászlót, II. János Pál pápa 2003-ban boldoggá avatta.

.


.
Megjegyzés

A témával kapcsolatban alig találtam magyar nyelvű forrást. Pontosabban két (újság?)hírt. Az egyik 2005-ből származik, és a szombathelyi televízió hírei között szerepel(t). A másik 2007. márciusában jelent meg a Zalai Hírlapban.
.
2006. decemberében a német nyelvű Pester Lloyd bécsi kiadása, a Wiener Lloyd is beszámolt a rohonci mészárlásról.

Az osztrákok sokkal többet foglakoznak ezzel a témával, igaz nem oly részletesen, mint Litchfield, aki meglehetősen sajátos szempontból, a Thyssen család története szempontjából dolgozta fel ezt a máig rejtélyes témát.
.
.
.
.
Kapcsolódó anyag, fejlemény
Rechnitz - színpadon a rohonci mészárlás - Elfriede Jelinek Nobel-díjas osztrák írónő műve..(Tuesday, December 16, 2008)
David Litchfield Budapesten - ami az MTI jelentéséből kimaradt ..(Friday, March 27, 2009)
.
.
.

Labels: ,

Friday, October 05, 2007

Mire jó ez elvtársak?

Nem is tudom, hol kezdjem. Inkább csak sorolom. Nem hittem a szememnek, amikor megláttam az Országgyűlés sajtószolgálatának az MTI-hez eljuttatott közleményét.

„…….Szili Katalin nem hivatalos magánlátogatásra utazik az öt politikussal az aradi vértanúk kivégzésének napján a felvidéki városba. (…) A magyar házelnököt a "Csemadok pozsonypüspöki alapszervezete hívta meg egy hónappal ezelőtt, a kitelepített és meghurcolt családok találkozójára, amelynek címe: Hazahív a harangszó" - olvasható a sajtószolgálat közleményében….”

Mi van? Az országgyűlés elnöke magánlátogatásra megy öt (különféle párti) politikus társával? Az aradi vértanúkra emlékezni a Felvidéken? Ahol, mellesleg a kitelepített és meghurcolt családok találkozóján is részt vesz, elvégre oda hívták meg. Brrrr. Ez aztán a dupla, tripla svédcsavar!

Magánlátogatás. Ez már régóta csípi a szem. Talán Horthy újratemetése volt az első, amikor a kormány több tagja magánszemélyként jelent meg. Már ez akkor megosztotta a hazai (tehát nem külföldi!) közvéleményt. Hiszen az ismert arcokra, ill. azok ruhájára nem volt ráírva, hogy „de kérem, én magánszemélyként vagyok itt”. A nyugati világban ilyen esetben, az állami vezetők más alkalommal (pl. a szertartás után, esetleg egy nappal később), a média teljes kizárásával, valóban, mint magánszemélyek róják le (személyes) tiszteletüket. Itt még nem tart a hétköznapi magyar demokrácia.

A közelmúltban pedig igencsak elszaporodtak a „magánlátogatások”, amikről rendszeresen beszámolt a hazai média. Még hogy beszámolt? Azaz ha csak azt tudatta volna, hogy XY állami vezető vagy neves politikus merre jár, mint azt a szabadságok, nyaralások idején teszi. Még érthető, sőt természetes. De nem, az utóbbi időben ezeken a „magánlátogatásokon” nyilatkoznak is vezetőink. Méghozzá politikai nyilatkozatokat tesznek. Erre rágott be legutóbb a szlovák miniszterelnök is, függetlenül az előzményektől és a körülményektől.

Erre most, Szili Katalin házelnök „magánlátogatásra” megy, oda, ahol néhány napja sajtótájékoztatón jelentették be (vagy ki), hogy nem kérnek ezekből a magyaros magánlátogatásokból. Ráadásul Szili nem a családját, férjét, gyerekét, rokonságát viszi magával, hanem a magyar parlament öt tagját. Normális? Kérdezhetné a Besenyő család esze.

Sem történelmileg, sem földrajzilag nem értem, miért kell Szilinek pont a Felvidéken koszorúznia az aradi vértanúk emlékére. Ja, hogy az igazi apropó a kitelepített és meghurcolt családok találkozója, amelynek címe: Hazahív a harangszó ? Erre valóban magánszemélyként illik elmenni, és nem nyilatkozni a kamerák előtt, nehogy valakit is megsértsen, abból az öt millió emberből, akiknek nevében született a „kollektív büntetés”-ről és bűnhődésről szóló elnöki rendelet (dekrétum).

A találkozóról eszembe jutnak a németországi Szudétanémet Találkozók. Szegény Strauss, szegény Stoiber mennyi leszólást és szidalmat kapott, hogy részt vett és felszólalt ezeken a találkozókon. Mit bántották őket, hogy revansisták, hogy ilyen rendezvényen vesznek részt, és hogy a bajor állam anyagilag támogatja ezeket a szervezeteket. Legutóbb idén májusban számolt be róla a Der Spiegel. Az egyetlen kis különbség Szili és Stoiber között, hogy Stoiber nem magánlátogatást tett Augsburgban, hanem hivatalos meghívottként szólalt fel, Koch, hesseni tartományi miniszterelnökkel egyetemben. Ja, és a szudétanémet találkozókat (1950 óta) Németországban, pontosabban Bajorországban tartják, nem pedig Csehországban. Ha belegondolok, ilyen szempontból a szlovákok engedékenyebbek, elnézőbbek, mint a csehek, a magyarok pedig tapintatlanabbak, mint a németek.(?)


..
Megjegyzés
A magyar-szlovák kapcsolatok romlásában - véleményem szerint - a hazai sajtó is ludas. Emlékeztetőűl: idén júniusban ünnepelte Pilisszentkereszt "újraszületésének" 260. évfordulóját. Ebből az alkalomból Magyarországra jött a szlovák államelnök. Hogy "magánemberként"? Nem hiszem. A magyar média mégis csak Szilit "ünnepelte". Akkori beszámolóm itt olvasható.
.
.
Frissítés (2007. október 07. 23:57)
Csak most vettem észre! Az MTI felvidéki város-nak nevezi Pozsonypüspöki-t, ami valójában Pozsony egyik városrésze (Podunajské Biskupice) és – a wikipedia szerint – 1972-ben csatolták a szlovák fővároshoz. (kétnyelvű rövid története) Vajon, Pozsony mióta, és miért "felvidéki város"? - az MTI szerint.
.
.
Kapcsolódó anyagok, fejlemények
Hol van Mlynky? (Wednesday, June 06, 2007)
Mire jó ez elvtársak? (Friday, October 05, 2007)
1938 (Friday, September 26, 2008)
Göncz Kinga megvezetve (Tuesday, October 07, 2008)
Szemléletváltást ! (Tuesday, November 04, 2008)
Duna parti duma parti (Sunday, November 16, 2008)
.