Tuesday, June 23, 2009

Az EU-választás margójára

Münchenben ért az EU parlamenti választás. Már a kampány is más volt, más volt a hangulata, mint Budapesten. Ellentétben a magyarországi belpolitikai harcokkal teli plakátháborúval, mint például a Fidesz „Elég!” kampányával, vagy a Gyurcsány Ferenc képéből Bajnai Gordonná alakulás képsorával, a németországi plakátháborúban valóban Európa, ill. az EU állt a középpontban. „Csak a CSU képviseli igazán Bajorországot Európában” vagy „A szociális Európát az SPD biztosítja” feliratok jelezték, sejtették, hogy valójában miről is szól ez a választás. A tv-ben, pedig pártoktól függetlenül, „pártsemlegesen” hirdették az EU előnyeit és eddigi eredményeit, mint például az egységes és olcsó(bb) mobilozást, sms-ezést. Igaz, ezzel Magyarországon nem igazán lehetett volna kampányolni, hiszen az árfolyamváltozás miatt ez (most még) nem egy igazi nagy vívmány.

Az eredmény legalább annyira meglepte a németeket, mint a magyarokat, már ami a részvétel és a pártokra adott szavazatok arányát illeti. A parlamentáris jobboldal térnyerése vagy inkább a baloldaltól való elfordulás szinte borítékolható volt, hiszen a gazdasági (válság?) nehézség elsősorban a munkahelyeket veszélyeztette és veszélyezteti, amiknek védelmét a munkavállalók parlamenti érdekképviselete, a szociáldemokraták, nem tudták biztosítani, sőt a munkahelyek megtartása érdekében a munkaadókat kellett állami pénzből, azaz az adófizetők pénzéből megtámogatni.

A német szocdemek azzal vigasztalódtak, hogy lesújtó eredményükkel nem voltak egyedül az Unióban, sőt náluk rosszabb eredmény is született, a legrosszabbat a magyar szocialistapárt (MSZP) érte el. Viszont azt sem felejtették el megjegyezni, hogy Máltán a szavazók 55 %-a voksolt a szocialistákra. A német jobboldal a válságból való kiút-keresésben vélte felfedezni eredményességét, ami gyakorlatilag a szocdemektől való elfordulásból, a munkavállalók, a munkásság csalódottságából ered. A két nagy pártból, és így a nagykoalícióból, egyformán kiábrándultak a szabaddemokratákat (FDP) jutalmazták, akik a II. világháború óta a legjobb választási eredményt érték el, és ezzel megelőzték a nagy riválist, az eddigi „harmadik erőt”, a Zöldeket. Megjegyzem, a szabaddemokraták (FDP) Bajorországban a keresztény-szociálisok (CSU) koalíciós partnere, a Zöldek, pedig Európa-szerte jelentős előretörést mutattak.

Közben az elemzők a váratlanul megerősödött szélsőségek, elsősorban a neonácik térnyerését vették górcső alá. Általános megállapítás: ilyen válságos időkben felerősödnek az antikapitalista irányzatok, érzelmek, amik könnyen Amerika- és Izrael-ellenes elemekkel vegyül(het)nek. A németnyelvterületek (német, svájci, osztrák) közös tévéje (sat3) több NPD összejövetelről mutatott képsorokat, ahol az előadó (fő náci) arról beszélt, hogy elég (lenne) csak EGY bank, egyetlen állami bank, amely a népnek ad pénzt, hitelt. Nem kell ez a sok „zsidó kézen” levő bank........ EGY, központi, állami bank KELL! – ordította a mikrofonba.

Itt álljunk meg egy kis időre, és ismerjük meg ennek a pártnak a programját, amely a wikipedia-ban is követhető.
A német neonáci-párt (NPD) a Német Szövetségi Köztársaság „egyetlen valódi ellenzéké”-nek tartja magát, melynek politikai munkája „forradalmi”. Elsőszámú feladata a külföldi káros befolyásoktól mentes Németország megteremtése. Az élet minden területét, legyen az gazdaság, politika vagy kultúra, kizárólag a német nemzeti érdek vezérelje. Az „elidegenedést” meg kell akadályozni. A nem-német lakosságot (népességet) ki kell utasítani az országból. Meg kell szüntetni a menedékjogot. Ismét be kell vezetni a német márkát, és ki kell lépni az olyan nemzetközi szövetségekből, mint a NATO vagy az EU. Addig is le kell állítani Németország EU-s nettó befizetéseit, valamint meg kell akadályozni Törökország EU csatlakozását.

Egy olyan tekintélyelvű (autoritär) állam létrehozása a cél, ahol érvényesül a „népközösség” akarata. („Willen der Volksgemeinschaft“). A párt programja elsősorban nacionalista és antikapitalista irányelveken alapszik, és nyelvezete az 1920-as és kezdeti 30-as évek nemzetiszocialista nézeteit idézi. Ilyen például az olyan szlogenek újraéledése, mint a „német család” modellje, a nő házasszonyi és anya szerepe, vagy a „gazdaságnak a német népet kell szolgálnia”, ill. „a föld, a földterület és a természeti kincsek a nép tulajdonában kell lennie”. Ezek a „nép“ kezdetű megfogalmazások nagyon emlékezetik az átlag németet a nemzetiszocialista (náci) időkre. (Gondolom, a magyar olvasót, pedig az 1945-1989 közötti idő szóhasználataira.). Ezenkívül a halálbüntetés visszaállítását követelik ismételt, visszaeső szexuális-, gyermek-, kiskorú-, rabló- ill. tömeggyilkosság, valamint nagymennyiségű kábítószer kereskedelem esetén. Ugyancsak követelik az egykori német-lengyel határ, pontosabban az 1937-es államhatárok visszaállítását, valamint a történelem „újraírását”, amiben az emberiség elleni bűnöket elkövetők is a II. világháború áldozatai.

_ . _

Mindezek fényében és ismeretében kezdtem olvasni a hazai sajtót az EU-választásokról, annak magyarországi eredményéről és értékeléséről. A jobboldal elsöprő győzelemről, a baloldal, pedig nem várt kudarcról és „náciveszély”-ről beszél, tudósít. A „két tábor” ezzel le is tudta az EU választásokat, az elemzők és a média, pedig már az egyes pártok esélyeit latolgatják a jövő évi parlamentáris választások fényében (és reményében). A valódi problémáról, a rohamosan hanyatló, romló közbiztonságról viszont egy szó sem esik, pedig a gazdasági bajok mellett a lakosság, főleg a vidéki lakosság igazi elégedetlenségét, a fennálló közállapotok elleni lázadásában kell(ene) keresni. Meggyőződésem, hogy amíg Magyarországon nem javul jelentősen a közbiztonság, mely nagyban befolyásolja a közérzetet és a közhangulatot, addig a szélsőjobb csak erősödni fog! Erre kellene koncentrálni, és tenni érte, ill. ellene – végre!

Ezért az áldatlan állapotért kapta ezt a hatalmas pofont, mondhatni népítéletet a kormányzópárt és koalíciós partnere. A „náciveszély” szembeni összefogásra felszólító Tamás Gáspár Miklós cikk (kattints rá!) a Magyar Nemzetben erre nem (lehet) orvosság. Hiszen ebben, - sajnos - nem partner az Orbán Viktor féle "liberális" jobb(közép), mivel nekik csak egy lebeg a szemük előtt: "Gyurcsány mondjon le", pardon aktualizálva: kerüljünk már hatalomra. Ehhez, pedig tök jól jön ez a szar hangulat, hiszen ez egybecseng az "azelőtt jobb volt" gondolatvilággal. Mernék rá fogadni, ha Orbán megnyeri a választást, első dolga lesz (ha van esze) a "rend helyreállítása", és ezzel jó időre biztosítja maga és pártja részére a hatalmat. Talán még a csendőrséget is visszaállítja. Ezzel a szélsőjobbnak is befogja a száját, miközben az "értelmiségi baloldal" tiltakozása a (vidéki) lakosság körében nem fog számottevő támogatást kapni. Attól nem kell tartani, hogy a Fidesz koalícióra lép a Jobbikkal. Egy európai (uniós) néppárt ilyet nem tesz, nem tehet! Viszont a jelenlegi kormányzópárt és az ellenzékben lévő liberálisok viszonyához hasonló szerepet fog betölteni a Fidesz és a Jobbik a következő parlamenti ciklusban. Ezen kellene nemcsak a baloldalnak elgondolkoznia a jövőt illetően. A baloldal mostani helyzetén csakis egy jobb közhangulat tud segíteni, aminek alapvető előfeltétele a közbiztonság jelentős és hatásos javítása, javulása. Gondoljunk csak arra az idős emberre, „bácsira”, aki a kerítésébe áramot vezetett az uborkája védelmében. Ő szélsőjobbos? Netán antiszemita? Egyáltalán olvas újságot? Ismeri azokat a szavakat, gondolatokat, téziseket, amit pl. TGM ír, mond egy országos napilapban?

Megjegyzem, számomra TGM legutóbbi megnyilvánulásait épp olyan veszélyesnek tartom, mint a szélsőjobb gondolatvilágát, mivel egy tőről fakadnak: mindkettő antikapitalista. A szélsőjobb primitív, brutális, de mindenki számára érthető módon megnevezi a bűnbakokat („zsidók”, cigányok, „komcsik”), azt sugallva, ha „ezek” nincsenek, akkor itt lesz a Kánaán, pardon az ezer éves birodalom, esetünkben az ezer éves Nagy-Magyarország. Ezzel szemben, az ugyancsak antikapitalizmust képviselő és valló TGM nem nevezi meg az „ellenséget”, pontosabban mindent és mindenkit ellenségnek, a „kapitalizmus kollaborátorainak” tart. Gyógyírt nem ad, a kiutat nem jelöli meg vagy ki. Számomra: egy megkeseredett ember képét mutatja, aki épp úgy "célvesztett", mint az egész EU, és európai helyzet, gondolkodás. Mindenkit "cikiz", de szavaiból nem derül ki, hogy mit is akar? Mi lenne a megoldás? Még javaslata sincs. Persze, lehet, hogy jobb is, mert kiderülne: a szovjetrendszer híve (lett).

TGM nyíltleveléből ugyanis én ezt olvasom ki. Már az elején kijelenti, hogy ő ahhoz a táborhoz tartozik, amiből a nyugati elemzők szerint a szélsőségek származnak, ill. táplálkoznak: az antikapitalizmus eszmevilágából.

„….A hivatalos balközéptől élesen megkülönböztetendő antikapitalista tábort nevezem majd ebben az írásban „baloldalnak”, amelyet kéretik nem összetéveszteni a pillanatnyilag hivatalban lévő kormány híveivel,…..” – vallja Tamás Gáspár Miklós.

Majd, talán észre sem veszi, hogy gyakorlatilag a szovjetrendszer jellemzőivel ecseteli, magyarázza a nemzetiszocialista (náci) ideológiát. TGM szerint:

".......Harmadszor (s én ezt tartom a legjelentősebbnek): az egykori és a mai fasizmus radikálisan megváltoztatja az állampolgárságnak (a politikai közösség tagságának) a klasszikus republikánus - a kantiánusoktól a marxistákig egységesen elismert - tanát. Ebben (persze öntudatlanul) a Harmadik Birodalom legnagyobb teoretikusának, Carl Schmittnek a tanítványa. A népszuverenitás alaptételére támaszkodó klasszikus polgári nemzetállam a Schmitt számára oly fontos (a politikában csakugyan alapvető) barát-ellenség megkülönböztetést az állam határára tolja ki: a nemzet (a politikai közösség), ha tetszik: "államnemzet" minden tagja "barát", csak külföldi állam polgára lehet "ellenség". A nép az állam szemszögéből nézve: barátok szervezett testvérisége. (Ez a polgári állam keretein belül csak utópia lehet: fölvilágosító utópia, ám regulatív jellegű; ennyiben a modern univerzalizmuson alapuló "alkotmányos jogállam" számára nélkülözhetetlen.) Ha ezt a határt az állam határain bévülre helyezzük, előáll a fasizmus. Ha az állampolgárok egyetemére nem vonatkozik a politikai jogok egyeteme, megszűnik mindenfajta köztársasági rend....."

Erről a leírásról, definícióról nekem a Szovjetunió és a béketábor jut(ott) azonnal az eszembe, amiről TGM mélyen hallgat, - tudatosan, vagy tudat alatt. Arra sincs utalás, hogy vajon miért épp Carl (Karl) Schmitt-re hivatkozik a szerző? Hányan ismerik e (vitatott) filozófus nevét és munkásságát Magyarországon? Eleve mi értelme van egy ilyen "tudós nyelvezetű" eszmefuttatást, mint TGM-é, megjelentetni egy napilapban? Az átlagolvasó - szerintem - ebből egy kukkot sem ért, ha egyáltalán veszi a fáradságot és megerőszakolja magát az elolvasással. Ez a röpiratszerű írás abszolút nélkülözi a realitást, a valós "magyar" helyzetet. Nem törekszik az egész országot és társadalmat izgató és feszítő problémák megnevezésére, és azokra valamiféle össztársadalmi gyógyírt keresni. Hacsak ki nem mondottan a szovjet-tanácsrendszert nem tekinti megoldásnak.

A szélsőjobb magyarországi előretörésében jelentős szerepe van a kormánypártnak és koalíciós partnerének. Ehhez csak hozzájárult (és hathatósan asszisztált) a parlamenti választások óta kormányváltásra készülő és törekvő ellenzék a „minél jobb, ha minél rosszabb” elv alapján. Ez akadályozta és akadályozza meg a szélsőségek elleni közös fellépést. A magára maradt, vagy hagyott „baloldal” pedig hibát hibára halmozott, mindenekelőtt a közbiztonság megszilárdítása terén. Ebbe persze közrejátszott a liberálisok kicsiny, de lelkes tábora. Néhány kiragadott példa.

- Egyenruhás (magán?)szervezet(ek) működésének engedélyezése. Mint mára kiderült, megjelenésük a lakosság sokkal kisebb csoportjában vált ki rossz emlékeket, mint ahányban – elsősorban vidéken – szimpátiát, a bűnözés elleni „elrettentés erejeként".

- A pártállami időkre emlékeztető módszerek a provokáló, heccelő szélsőségek ellen. Nevetséges állami(!) kísérlet egy elektronikus propaganda újság betiltására. Ha a kormány, ill. a magyar (bel)politika alakítói alternatívát tudnának felmutatni a szélsőségekre fogékony rétegeknek, akkor nem kellene egy „fényújság”-tól félni. Arról nem is beszélve, hogy az egész eljárás kissé a pornótiltáshoz hasonlít, hiszen azokat a szexis oldalakat is épp úgy nézegetik „tisztességes”, „becsületes” családos emberek,, felnőttek, mint ezeket az „egyéni megfogalmazású” web-oldalakat stikában nézegető „antifasiszták”.

- A szovjettípusú diktatúrában született és abban, azon nevelkedett nemzedék, élén annak vezető ereje, a mai „baloldal”, képtelen megbirkózni a nacionalizmussal, elsősorban Trianon mumusával, és a határon túli kisebbségekkel való kapcsolattartással. Nem tisztázott, hogy hol a határ: mit nevezünk irredentának, nacionalistának és mit patriótának, nemzetinek, nemzetiséginek. Szinte előrelátható volt, hogy a magyar „baloldaliság” előbb-utóbb ebbe bele fog bukni. Amihez csak hozzájön az antiszemitizmus és a cigányellenesség, homofóbia stb. kordában tartása, ill. olyan helyzet, állapot kialakítása, biztosítása, hogy ezek az ellenségeskedések háttérbe szoruljanak, „marginalizálódjanak”.

- a dunaszerdahelyi szlovák „rendőrterror” előre programozott volt, hiszen nem véletlen, hogy a „Felvidék visszacsatolásának 70. évfordulójának napján" történt. Az ott összevert magyar „drukkerek” se előtte, se utána nem mentek át Szlovákiába annak a helyi csapatnak szurkolni. A magyar fél (kormány) semmit sem tett ennek a sajnálatos események a bekövetkezése ellen! Pedig tudtak róla! Elég csak a naptárra nézni, - és minimális történelmi ismerettel rendelkezni. A megelőzés helyett inkább a szlovák kormány és állam ellen „agitált” a magyar miniszterelnök a parlamentben, külügyminisztere, pedig a diplomácia vonalán. Gyurcsány ugyanis nehezen tudott belenyugodni abba, hogy egy „testvéri szocialistapárt” lepaktált, koalícióra lépett egy nacionalista párttal. Inkább kerülte a Ficoval való találkozásokat, és így ideológiából fakadó személyes ellentétből egy, ill. két nemzetet büntetett. Az igazi arculcsapás akkor érte a baloldali magyar kormányt, amikor ennek a „félfasiszta” szlovák vezetésnek a gazdaságpolitikája lehetővé tette – a Magyarországon még mindig csak álomnak számító – euró bevezetését.

- miközben tiltott szó lett a „cigánybűnözés”, a miskolci rendőrkapitány ki merte jelenteni, hogy az elmúlt két hónapban az utcai rablások elkövetői cigányok voltak. Erre leváltották, majd másnap visszahelyezték állásába. Ez a „pipogyaság” intő példának kellett volna lennie a budapesti vezetésnek, hogy a vidéki bűnözést meg kell állítani. Ehelyett – a liberális emberi jogvédőkkel egyetemben – szavakon lovagolva semmit sem tettek a közbiztonság észlelhető javítása érdekében.

- a bűnözést, mint olyat, nem puszta bűnnek, bűnténynek tekintették, hanem a koalíciós partner nyomására politikai indíttatásúnak, és a hathatós fellépés helyett aláírásgyűjtéseket, utcai gyűléseket, szimpátiatüntetéseket szerveztek. Olyanokat, amik a „civilek”, és a helyi lakosság spontán feladata lenne. Ami – szerintem – a legsúlyosabb hiba, hogy az antiszemita megnyilatkozások elleni fellépéseket, megmozdulásokat mindig az „érintettek” kezdeményezik.

Meggyőződésem, hogy az átlagembert, a "magyart", nem érdekli TGM vagy hasonló elemzők, elmélkedők magasröptű eszmefuttatásai, ő neki a mindennapi élete, a közbiztonsága, a közérzete, a közhangulata, a nyugalma a lényeg, és a legfontosabb. Ezt kellene már végre észrevenni és tenni érte! Még valami. A 40 év diktatúra legalább akkora és mély sebet hagyott az emberekben, mint az 1919-es 133 nap, - és ahogy azt fel tudták játszani (és használni) 25 éven át, úgy ezt a 40 évet is rendesen fel lehet használni "riogatás"-ra még az elkövetkező évtizedekben. Ezt mikor veszi észre okulásként a mindenkori "baloldal"?

Ha már Münchennel kezdtem, Münchennel is fejezném be. A bajor fővárosban sohasem érzem azt a „kormányellenes” hangulatot, mint Budapesten. Pedig évtizedes hagyomány, hogy München „vörös” (szociáldemokrata), Bajorország (a vidék) viszont „fekete” (keresztény-szociális). Ha Münchenben késik a villamos, vagy kimarad egy járat, a megállókban sohasem hallottam, hogy a várakozók Christian Ude főpolgármestert szidták volna. Ha épp valaminek felment az ára, sehol sem hallottam, hogy valaki is emiatt az utcán hangosan szidta volna Angela Merkel-t vagy a bajor miniszterelnök Seehofer-t. Az emberek tudomásul veszik a változásokat, pláne, ha azt már megszavazta a parlament. Előtte vitatják, beszédtéma a kocsmákban, boltokban, baráti társaságok, vagy az utcán, de ha már döntöttek róla, tudomásul veszik, elfogadják. Apropos, ÁFA-emelés. Amikor Németországban 16 %-ról 19 %-ra emelték a Mehrwertsteuert, a szitkozódás helyett, szinte az élet minden terén valóságos vásárlási láz tört ki. A szórólapok másról sem szóltak, mint „Most vegyen, mert január 01-től drágább lesz!” Sőt, a szolgáltatások területén is úgy szóltak a reklámok: „Ha még január elseje előtt megrendeli, leköti, leszerződik, akkor a régi ÁFA-t számítjuk fel!” Érdekes, Magyarországon nem látok ilyen jellegű hirdetéseket az utóbbi hónapokban. Erre mondják, hogy „más kultúra”?

.Kapcsolódó anyagok, előzmény, fejlemény
Látlelet (Tuesday, June 09, 2009)
Náciveszély (Friday, June 26, 2009)
.
.

Labels: , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home