Saturday, January 10, 2009

Hibajegyzék

Az „Index Szájbarágó” amolyan kézikönyv, a káté (katekizmus) modernkori változata akar lenni. Luther, gyerekeknek készített kiskátéja talán a legismertebb, melyből kérdés-felelet formájában sajátíthatja el a nagykorúságra, a hitben való megerősítésre (konfirmálás) készülő fiatal a vallási alapismereteket. Ennek a katekizmusnak napjaink könnyed, (nyegle) változata az index.hu Szájbarágója. Legújabb fejezete a Gázai övezettel foglalkozik, és bevezetője emígyen szól:

".....Hogy ne nézz teljesen hülyén, ha egy társaságban hozzá kellene szólnod. Hogy valaki fel merje tenni helyetted a legegyszerűbb kérdéseket. Hogy tudd, mi a téma. Ez itt a politikafóbok kiskátéja, az Index Szájbarágó...."


Hogy ne nézzenek teljesen hülyének, meg esetleg (szuper érzékeny „érintettek” társaságában) antiszemitának, a kiskáté szerzőjének, összeállítójának (Joób Sándor) is ajánlatos lenne gyűjteménye néhány pontját revidiálni. Ez itt a politikafóbok hibajegyzéke.


1. Ciszjordánia (angolul West Bank)

- a szó, kifejezés latin eredetű, és a Jordán-folyóra, mint természetes határra utal. „Cisz” = ez az oldal, „Transz” = a túloldal. A West Bank angolul nem „Nyugat Bank”-ot jelent, (hogy én is könnyedre vegyem a témát, és humorizáljak), hanem a Jordán-folyó (ezen oldalát) nyugati partját jelöli, jelenti. Megjegyzem, az 1867-es Kiegyezés után az Osztrák-Magyar Monarchia természetes határa a Lajta-folyó lett, mely egyúttal a két nyelvterület határát is szimbolizálta, és kapta nevét: a német Cisleithanien (Lajtán innen) és a magyar Transleithanien (Lajtán túl). A mai Jordániát is 1950-ig Transzjordániának, azaz a Jordán túli területnek hívták.2. ".......az 1988 óta létező palesztin állam........"

Tévedés. A palesztin állam hivatalosan (még) nem létezik, az ENSZ nem ismerte el. Az Arafat vezette Palesztin Felszabadítási Szervezet (PLO) 1988-ban Algírban nyilatkozatot adott ki a független palesztin államról, melyben (hallgatólagosan) elismerte Izrael állam létét, és 1967 előtti határait. Az Izrael által 1967 óta megszállt területeken (Ciszjordánia és Gazai övezet) az önálló (független) közigazgatás megteremtésére hozta létre a PFSZ (PLO) a Palesztin (Nemzeti) Hatóságot.3. Mi? A Palesztin Hatóság az egy ország?
Igen. (……) 103 ország hivatalosan elismerte, képviselete van az ENSZ-ben,……”

Tévedés. Az ENSZ-ben szavazati jog nélkül a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PLO) képviseli a palesztinai arabokat. (lásd 2. pont.)

.

4. Miért nem önálló?
Mert a határait Izrael, illetve Egyiptom ellenőrzi. A víz- és áramellátás, illetve a távközlési hálózat is Izrael kezében van. A területet folyamatos embargók és gazdasági blokádok sújtották az elmúlt években, a lakosság ki- és beutazását is tiltották vagy korlátozták. Magas a munkanélküliség, a lakosság több mint fele a szegénységi küszöb alatt él, nincs mindig víz, villany és élelmiszer. Az ország főként nemzetközi segélyekből tartja el magát. Gáza tulajdonképpen egy nagy szociális otthon, egy kőházakból álló menekülttábor, hiszen a más területekről elűzött palesztinok most itt élnek.

Csúsztatások tömkelege. Miért nem lehetne önálló, ha határait két szomszédos ország ellenőrzi? Gondoljunk csak Liechtenstein-re vagy Andorrára, esetleg Monaco-ra. Az „elmúlt évek” = 2007 nyara óta értendő, amikor a puccsal hatalomra került, és terrorszervezetként nyilvántartott Hamas miatt a palesztin állam megalakulását támogató és szorgalmazó erők gazdasági blokád alá vették az övezetet. Gáza nem (önálló) ország, mint azt Joób Sándor sugallja, hanem a születendő palesztin állam része, ahogy az a 2. pontra adott válaszban szerepel. A „más területek”-et is megnevezhette volna a szerző, hiszen a radikális palesztin szervezetek miatt Jordániából és Libanonból is távozniuk kellett a palesztinai arabok egy részének az elmúlt évtizedek folyamán.

.

5. Melyik oldalon haltak meg többen?
Az Izrael ellen 2008 decembere óta irányuló rakétatámadásokban egy katona és három civil halt meg, köztük egy ott élő beduin. A Gázai övezetben indított izraeli offenzíva alatt eddig közel 700-an haltak meg és legalább 2000-en sebesültek meg, de hivatalos adatok nem ismertek.

Már a kérdésfeltevés is az elhíresült „véralgebrára” emlékeztet, de fogadjuk el jogosságát, elvégre biztos, hogy sokak fejében megfordul ez a kérdés. A válasz azonban pontatlan, félrevezető, de nevezhetjük egyszerűen rosszindulatúnak, hiszen arról hallgat, hogy a halottak többsége egyenruhás fegyveres, azaz a Hamas katonái.
.
.
6. „….Izrael a légitámadások előtt szórólapokat szórt a Gázai övezebe. Felszólította az ott élőket, hogy bombázni fognak, és inkább ők maguk árulják el a Hamász rejtekhelyeit…..”

A szerző azt sugallja, hogy itt valami rafinált (zsidó) trükk van: az izraeli hadsereg leszórja a röplapokat, aztán ha a levegőből látják, amint az emberek elhagyják házaikat, akkor odalőnek, hiszen valószínűleg ott bújnak meg a terroristák vagy fegyverraktáraik. A valóság azonban mást mutat. A Hamas szerint nem valamiféle izraeli trükkről, hanem az Abbas vezette Palesztin Hatóság árulásáról van szó. Feltevésük szerint Abbas-ék árulták el a rejtekhelyeket az izraelieknek, ezért a Fatah hívőket szisztematikusan megölték, vagy humanitárius, „testvéri” alapon csak lábon lövik. (Jerusalem Post – amiről a magyar média hallgat)
.
.
7. Miért nem szeretik a palesztinok a zsidókat?
Mert Izrael állam 1948-as megalakulása óta több millió palesztinnak kellett elmenekülnie otthonából, akiket közvetlen vagy közvetett eszközökkel űztek el. A házaikba beköltöztek, vagy ha nem volt szükség rájuk, lerombolták az elhagyott falvakat............

Ez már több mint tévedés! Izrael állam megalakulása körül (1947-49) kevesebb, mint 800.000 arab hagyta el az ENSZ által kijelölt izraeli területeket. Az (elüldözöttek) „házaikba beköltöztek” gondolatmenet, gondolattársítás maga a burkolt, de inkább nyílt antiszemitizmus. A szerző nagyot téved, ha azt hiszi, hogy a Kelet-Európában, így Magyarországon történtek (deportált zsidók, kitelepített svábok, szlovákok, majd „osztályidegenek” házaiba, lakásaiba való beköltözés) általános jelenség. Csak egy kis logika: az 1945 előtt már Palesztina területén élt zsidóknak nem volt szükségük az arabok házaira, a cionista mozgalom épp arra épült, hogy a semmiből, (a sivatagban) új hazát teremtsenek. A holocaust túlélőkben, pedig még elevenen élt, az ami velük történt, így semmi pénzért nem költöztek volna be egy elüldözött házába. Különben az izraeliek arra a legbüszkébbek, hogy a sivatagot elhódították, termékeny „földi paradicsommá” változtatták. Talán épp ez az a pont, ahol a cionizmus valóban támadható: többre értékeli magát, mint a környező népeket. Ha innen közelítjük meg a zsidó-arab konfliktust, akkor is egyértelmű, hogy szemenszedett hazugság azt állítani, hogy „az elüldözöttek házaikba beköltözködtek”.
.

8. Kié akkor igazából az a föld, ahol most Izrael van?
A mai Izrael területét mindenki magáénak tudja, csak az a baj, hogy kizárólagos joggal. Ezen a földön évezredek óta élnek zsidók és arabok........


Vajon egy picit is elgondolkodott a szerző mielőtt ezt leírta volna?

A zsidók közel 6000 évre (idén 5769-et írnak) tudják történelmüket visszavezetni, méghozzá a Földközi-tenger, Vörös-tenger, Jordán folyó és a Golan-fennsík által határolt területen. Részletek az egyik legrégebbi könyvben, a Bibliában. Az arabok megjelenését Krisztus előtt kb. ezer évre becsülik az Arábiai félszigeten. Az iszlám naptár szerint idén 1430-at írunk, mivel Mohamed próféta Mekkából Medinába menetelének idejétől számítják időszámításukat. Az arab útlevelekben is eszerint jegyzik a születési dátumot. (a most 73 éves Mahmoud Abbas pl. 1357-ben született) Az arab vagy muzlim hódoltság (arabul Fatah) csak a Római Birodalom bukása, kettéválása után a VII. században vált világhatalmi tényezővé Észak-Afrikában, az Ibéria-félszigettől Indiáig, amikor a palesztinai zsidóság többsége már az európai diaszpórában élt. A XIX. század végén Európában felerősödött az antiszemitizmus. Ugyanekkor Oroszországban a pogromok váltak egyre gyakoriabbá. Majd vérvádi perek söpörtek végig a kontinensen. A Dreyfus ügyben pedig a francia hatóságok egy katonatisztet – mint később kiderült – származása miatt hurcoltak meg ártatlanul, kiáltottak ki bűnbaknak (német kémnek). Ez az eset ébresztette rá a budapesti születésű Theodor Herzl Tivadart, hogy a zsidóságra nagy veszély leselkedik, ha az antiszemitizmus valahol Európában állami szintre emelkedik. Mozgalmat indított a zsidóság összefogására és Európán kívüli letelepítésére, államalapításra. A mozgalom vezetői végül az ősi, bibliai földre való visszatérés mellett döntöttek. A jeruzsálemi Sion (Zion)-hegyről nevezték el mozgalmukat cionizmusnak. Herzl ötletét elvben mindenki üdvözölte, megvalósításában viszont már csak kevesen, főleg lelkes fiatalok voltak hajlandók aktívan részt venni. Az első tömeges kivándorlást az 1905-ös orosz forradalmat követő megtorlás és pogromok indították el. Majd az antiszemitizmus fokozatos állami szintű térnyerése irányította nemcsak az üldözöttek figyelmét a brit mandátumi területre: Palesztinára. Végül a Holocaust ébresztette rá a világot a zsidó állam megteremtésének szükségességére az Ígéret földjén.
.
.
9. De meg lehet oldani ezt a helyzetet F-16-osokkal és tankokkal?
Katonai szakértők szerint igen. 2006-ban Izrael megtámadta Dél-Libanont,
, ahonnan akkor a Hamásszal szimpatizáló Hezbollah lőtte rakétákkal Izraelt. Azóta abból az irányból nem lőnek. ......

Pontosítás. Izrael Libanont támadta meg, mivel a bejrúti kormány képtelen volt déli határvidékétől távol tartani a Hezbollah terrorszervezetet, ill. megakadályozni a rakéták libanoni területről való kilövését. Jeruzsálem és Bejrút végül megállapodott, hogy a libanoni hadsereg képes lesz az ország déli részének őrzésére. Ez Gáza esetében nem lehetséges, hiszen a tárgyalófél a Ramallah-ban székelő Palesztin Hatóság, melynek (jelenleg) nincs ereje, hatalma az övezet ellenőrzése felett.
.
.
10. Lesz itt valaha béke?
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa tűzszünetre szólított fel, és Egyiptom
is megpróbál közvetíteni. Lehet, hogy lesz tűzszünet, de béke nem. Vannak szélsőségesek mindkét oldalon, akik ezt megakadályozzák, meg nehéz olyan embert találni még Gázában és Izraelben, akinek ne lennének sérelmei.

Ez több mint csúsztatás! Hiszen a kiskáté készítője egyenlőségjelet tesz egy terrorszervezet és egy parlamentáris demokrácián alapuló jogállam közé.
.
- . -
.
Végezetül néhány kérdés, melyre szívesen fogadnám a szerző objektív válaszát egy javított kiskátéban.
.
- A környező arab országok miért nem fogadták be a menekülteket, a testvéreiket 1948 óta? Miért hagyták, hagyják, hogy menekülttáborokban tengessék életüket? Amennyire az európai történelmet ismerem, se Németország (1945), se Magyarország (1920) nem tartotta, (tartja még mindig!) az elmenekült, elűzött testvéreiket a határmentén (menekült) táborokban.........

- Milyen állampolgárok a gázaik?
.
- Az arab államok miért nem adnak állampolgárságot a gázaiaknak? Esetleg kettősállampolgárságot?
.
- Milyen útlevéllel utaznak a gázaiak?

- Egyiptom miért nem tesz/tett semmit a határán fúrt alagutak ellen?
.
- Hogyan lehetséges, hogy egyiptomi területről csempészik be (alagutakon keresztül) az iráni fegyvereket? Azok honnan és hogyan kerülnek (észrevétlenül) egyiptomi felségterületre?

- Miért egy nem arab ország (Irán) támogatja, pénzeli, fegyverzi az arab terrorszervezeteket (Hamas, Hezbollah) ? - és ezt az arab országok miért tűrik el?


.

Kiegészítés

Egy kedves olvasóm hívta fel figyelmemet a Gáza név eredetére, melyről a Joób-féle kiskáté ezt írja:

Miért hívják Gázai övezetnek?
Gáza városa után nevezték el így, ami arabul tövisest jelent. ………


Nem tudom, a szerző honnan vette ezt a („tövises”) fordítást és értelmezést, elnevezést, mivel az Interneten sehol sem találom. Pontosabban, több helyen (wikipedia, abarim publication) is megtaláltam Gáza nevét és jelentését, igaz nem arabul, hanem héberül, méghozzá (bibliai) óhéberül, mi több „kánaánitul”, ami annyit jelent, mint erős (strong). A város arab nevének értelmének, eredetének keresése közben visszatérő utalás volt, hogy Gaza a világ egyik legrégebbi városa, és arab neve a héberből származik, amit magyarra „erődítmény”-nek lehetne fordítani (az angol stroonghold közvetítésével). De már az egyiptomiak is megemlítik vagy 1500 évvel Krisztus előtt, méghozzá Gazzat néven, aminek kb. a „díjazott város” a jelentése. Sőt, az arabok a Gazzat Hamish néven is szokták említeni, ami Mohamed próféta dédapjára Hamish-ra utal, mivel állítólag itt, Gáza városában, temették el. Gaza különben jelentős kikötő és kereskedelmi központ volt az ókorban Egyiptom és Szíria közötti karavánút mentén. Ezenkívül bibliai vonatkozása is van, hiszen Gaza a színhelye a Sámson és Delila történetnek.

.

Fejlemény (09.01.2009)

Úgy tűnik az index.hu (tán maga Joób Sándor) is olvasta ezt a „Hibajegyzék”-et, mert vasárnap koradélután ( 2009. 01. 09., 17:42 Frissítve: 4 órája) a Palesztin Hatóságra vonatkozó részt (nálam 2. és 3. pont) minden külön értesítés vagy megjegyzés nélkül javították, pontosabban: teljesen átírták. A többi hülyeség javítása még hátra van, pl. Gáza arab nevének jelentése, vagy az erősen antiszemita gondolattársításra utaló, abszolút alaptalan állítás, miszerint "a palesztinok azért nem szeretik a zsidókat", mert azok, (az elmenekültek) "házaikba beköltöztek".

.

Kapcsolódó anyagok

A gázai valóság (Monday, January 05, 2009)

Hatvan év dióhéjban (Monday, February 18, 2008)

.

.
1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Még egy kérdés:

Miért tartja Izrael majd' 40 éve megszállva az iszlám egyik legfontosabb szent helyének, az al-Aksza mecsetnek helyet adó Kelet-Jeruzsálemet, és miért terjesztette ki rá joghatóságát, amit az ENSZ BT tucatnyi határozatban ítélt el?

3:57 PM  

Post a Comment

<< Home