Monday, January 05, 2009

A gázai valóság

Az utóbbi idők történéseinek (jobb) megértéséhez érdemes közelebbről szemügyre venni a Palesztin Hatóság és a Hamas történetét.
A norvég fővárosban tartott titkos tárgyalások eredményeként megszületett Oslói Egyezmény következtében 1994-ben létrejött a Palesztin Nemzeti Hatóság (The Palestinian National Authority). Erre a szervezetre bízták a palesztiniai arabok lakta területek közigazgatását, azaz Izrael államtól keletre fekvő Cisz-Jordánia, valamint a (dél)nyugatra található Gázai övezet kormányzását. Az Izrael állam és a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) között létrejött megállapodás (Oslói Egyezmény) értelmében a Palesztin Hatóság az elkövetkező öt évben megteremti egy államalapítás lehetőségét az 1967 óta Izrael által megszállt területeken.
A Palesztin Hatóság gyakorlatilag az egykor Arafat vezette PFSZ-nek van alárendelve, hiszen létrejöttét is ennek köszönheti. Az Izrael által elismert tárgyalófél, a palesztiniai arabok képviselője, a Palesztin Felszabadítási Szervezet, melynek neve ma már (nemzetközi színten) egybeforrt a palesztin néppel. Az ENSZ-ben például „Palesztina” néven a PFSZ képviseli a megszállt területek lakóit, sőt a Közgyűlésben is szavazati jog nélkül az Arafat alapította szervezet van jelen, nem pedig a Palesztin Hatóság.
Az Oslói Egyezmény-ben előirányzott öt éves terv azonban nem valósult meg, annak ellenére, hogy a nemzetközi közvélemény és a világ vezető hatalmai nagy reményekkel és bizakodással tekintettek a Palesztin Hatóságra és annak munkájára. Az USA és az EU dollár milliókkal, ha nem milliárdokkal támogatta az államalapítás előkészületeit. Mindez 2006-ban megváltozott, amikor is a palesztin parlamenti választásokon a Gázai övezetben a PFSZ egyik szélsőséges szervezete, (egyben az Arafat alapította al-Fatah riválisa), a Hamas került hatalomra. A nemzetközi politika színterén - élén az Egyesült Államokkal és az EU-val – a Hamas-t terror-szervezetként tartják számon, ezért a Palesztin Hatóságoknak addig folyósított támogatásokat megvonták.
A Palesztin Hatóság az Oslói Egyezmény értelmében 30 ezer fős rendfenntartó, rendőri feladatot ellátó fegyveres szervezetet tarthat fenn, ezzel szemben az egyenruhások számát 40-80 ezer főre becsülik. Az államalapítási folyamattal egy időben Izrael a területek függetlenségét, önállóságát jelezve egyre kevesebb palesztin „vendégmunkást” fogadott, illetve munkaerő piacát (megbízhatóbb) nem arab külföldiek előtt nyitotta meg. 2005 szeptemberében, pedig egyoldalúan kivonult a Gázai-övezetből. Izrael biztonsági intézkedései komoly kihatással voltak a palesztin gazdasági helyzetre, különösen a Gazai övezetben, ahol a CIA évkönyve szerint a lakosságnak majdnem a fele (45,7%) a szegénység (nyomor) határ alatt él.

A kialakult helyzetért egyértelműen a politikát, azon belül is a Hamas terrorszervezetet teszik felelőssé. Ez a szervezet 1987-ben alakult az egyiptomi Muzlim Testvériség szervezet palesztin szárnyából, és célkitűzése Izrael megsemmisítése. A legtöbb Izrael elleni támadás, elsősorban a védtelen polgári lakosság elleni öngyilkos-merényletek, szervezése és végrehajtása e szervezet számlájára irható. Ugyanakkor szociális hálózatot tart fenn mindenekelőtt a Gazai övezetben, ami miatt népszerű a lakosság körében. Ennek köszönhető, hogy a 2006-os palesztin parlamenti választáson jelentős szavazatot szerzett. A parlamentáris többséget azoban sem sikerült megszereznie, ennek ellenére külön kormányt hozott létre a Gazai övezetben, amely nemzetközi felháborodást váltott ki. Kanada, az Egyesült Államok, az EU (így Magyarország is!), Izrael és Japán terrorszervezetnek nyilvánította. Jordánia betiltotta, ottani vezetője, Khaled Mashal Damaszkuszba menekült. Ausztrália és az Egyesült Királyság csak a Hamas katonai szárnyát (Izz ad-Din al Qassam Brigades) tekinti terrorszervezetnek.
A 2006-os választást követő gazai hatalomátvétel miatt a Palesztin Hatóság nevében Mahmoud Abbas elnök a Hamas-t törvényen kívülinek nyilvánította, miután azokon a helyeken, ahol a terrorszervezet tagjai kerültek hivatalba, a PH embereit elűzték.
A gazai helyzet egyre elviselhetetlenebbé vált. A hivatalos, nemcsak Izrael által, de nemzetközileg is elismert Palesztin Hatóság tehetetlen volt. A terrorszervezet, pedig egyre több támadást intézett Izrael, illetve a gázai határ menti izraeli települések, polgári személyek és létesítmények ellen. Mivel az izraeli hatóságok megtalálták a módját az öngyilkos-merényletek megelőzésére, mindenekelőtt a gázai határvonal hermetikus lezárásával, a Hamas rakétatámadásokkal próbálta Izrael elleni terrorakcióit folytatni. Ezt az áldatlan állapotot igyekszik most (2008 december - 2009. január) végérvényesen Izrael állam megoldani. Elemzők szerint ez nehezen fog megvalósulni, mivel a nemzetközi közvélemény – a bulvárosodott, szenzációhajhász, érzelmekre ható média jóvoltából – nem érdekelt a hiteles, tárgyilagos, pártatlan tények megismerésében, melyek közé tartozik a Hamas szociális hálózatának népszerűsége a gázai palesztinok körében is.

.

Előzmény

Hatvan év dióhéjban (Monday, February 18, 2008)

.


.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home