Friday, December 26, 2008

A magyar Lustiger

Párizsban évtizedekig (1981- 2005) ez a vicc járta:
.
Mi a különbség Franciaország főrabbija és Párizs érseke között?
Válasz: az érsek tud jiddish-ül.
.
Jean-Marie Lustiger bíboros ugyanis Aaron néven látta meg a napvilágot a francia fővárosban, 1927-ben, az első világháború végén Sziléziából érkezett zsidó szülők gyermekeként. 13 éves korában (1940-ben) „kikeresztelkedett”, azaz áttért, felvette a római katolikus vallást. A keresztséget az orleansi püspöktől kapta, majd 40 évvel később (1979) II. János Pál pápa kinevezte Orleans püspökének, rá két évre pedig (1981) Párizs érsekének. A lengyel születésű pápa igen jó kapcsolatot tartott fenn az ugyancsak (Dél-)Lengyelországból származó és hasonló (konzervatív) gondolkodású érsekével. Többen úgy gondolták, hogy a „lengyel pápát” egy „zsidó pápa” fogja követni Szent Péter trónján. 2007 nyarán bekövetkezett halálakor a párizsi Notre Dame-ban egy zsidó halotti imával (kaddish) kezdődött a gyászszertartás. Lustiger bíboros nekrológjait olvasva (Magyar Kurír , Ha'aretz, Interfaith) az emberben önkéntelenül is felmerült a kérdés: vajon ilyen elképzelhető lenne Magyarországon?

Ez a „vajon ilyen elképzelhető lenne Magyarországon?” – egyre aktuálisabb, hiszen ezt feszegették az új amerikai elnök megválasztásával kapcsolatban is. Ismerve a hazai viszonyokat, főleg, amit a média közvetít, vagy sugall, a kérdésre egyértelmű a válasz: nem!

Ezt látszott alátámasztani a Karácsony előestéjén (dec.23. kedd) a Népszabadságban megjelent „ügynök” cikk is, melynek szerzője írása utolsó bekezdésében igencsak rátámadt a katolikus egyházra, azon belül/felül is Paskai László bíborosra, Esztergom-Budapest nyugalmazott érsekére. Első felindultságomat, véleményemet Rejtélyes időzítés címen (kattints rá!) írtam meg. Csak utána néztem meg a magyar wikipédiában a bíboros úr életútjáról szóló bejegyzést. És ekkor még jobban elfogott a méreg és elkeseredés, már az első mondatok után:

„……Szülei Paskai Ádám és Ördög Mária kikeresztelkedett zsidók voltak. Az édesapa a holokauszt kezdetéig mint csendőr tevékenykedett. A gyermek Lászlót a háború végéig a keszthelyi ferencesek bujtatták…….”

Kikeresztelkedett (zsidó) szülők”, „csendőr édesapa”, „ferencesek bujtatta gyermek” – volt tizenöt éven át (1987-2002) Magyarország hercegprímása. Ez az ember, aki a keresztény-zsidó megbékélés példaképe kellene, hogy lenne, a Karácsony előestéjén megjelent cikk szerint, „ügynök múltja” miatt nem méltó a Budapesti Közgyűlés által adományozott Pro Urbe díjra, kitűntetésre. Már csak azért is meglepő ez a kategorikus és otromba kijelentés, mert a Tanár néven íródott jelentéseket nyilvánosságra hozó Ungváry Krisztián történész túlnyomórészt személytelennek, „kifejezetten jóindulatúnak” ítélte.

Ami talán még ennél is meglepőbb, az elmarasztaló írásában még említés sincs arról, hogy Paskai László októberben Esztergom díszpolgára lett. Ennek a hallgatásnak azonban más, politikai oka is lehet, hiszen Paskaival együtt Orbán Viktort is Esztergom díszpolgárává választották „a Mária Valéria híd újjáépítése ügyének felvállalásáért és megvalósításának elismeréseként

Nem is tudom, kit, mit sajnáljak jobban: Paskai Lászlót, vagy Magyarországot, ahol ismét elhalasztottak egy egyedülálló alkalmat, lehetőséget, hogy a zsidó-keresztény megbékélés érdekében ne csak ünnepelhessük, de a világ előtt dicsekedhessünk is a magyar Lustiger-rel.

.

Előzmény

Rejtélyes időzítés (Tuesday, December 23, 2008)

.

.


2 Comments:

Blogger J said...

...de a világ előtt dicsekedhessünk is a magyar Lustiger-rel ?

Pocakos, Lusztiger mumar (kitert zsido) volt, mit kell vele dicsekedni? Meselte hogy o nem hagyta el zsido hitet, o mindig zsido, es mond kaddist Apja utan. Sajnalatos figura. tragikus.

10:03 AM  
Blogger bet01 said...

Lustiger tényleg szánalmas figura a franciákra nézve. Nemcsak a keresztényeket nem képviselte érsekként (mivel a zsidó vallást jobban kedvelte) , hanem a franciákat sem, mert etnikailag, és genetikailag is zsidó volt. Paskai hasonló volt, de még állambiztonsági ügynök is, aki részt vett az egyház bomlasztásában. Ezzel vajon mnegkedveltette a zsidókat, mint nem álkeresztény karrieristákat?


Van most már egy jobb módszer, mitokondriális DNS vizsgálata, mert az könnyen vizsgálható, még 1000 év távlatából is, és csak ANYAI ágon öröklődik. Ebből a DNS vizsgálatból 100% pontossággal kiderült, hogy az "askenázi" zsidók kb 100-300 fős, kizárólag egymás között szaporodó társaságból dagadt fel. Nem csoda, ha már az első zsidó, Ábrahám is a saját "édes"testvérét (apjuk közös) vette feleségül, hogy később is így alakultak a dolgok.
Ez a 100-300 fős társaság a mediterrániumból származhattott,
Mindez tudományosan bizonyítható állítás. (A mitokondriális DNS szinte 100%-os bizonyíték, és a egymás közti szaporodás a közös betegségekben is kimutatható - pl erős rákra való hajlam, stb)
Íme, egy komoly nemzetközi tudományos folyóirat cikke:
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/37821/title/Genetic-Roots-of-the-Ashkenazi-Jews/

4:48 PM  

Post a Comment

<< Home