Thursday, February 23, 2006

A csehszlovák Thomas Mann

Mindig is izgatott Thomas Mann élete. Iskolai tanulmányaim során nem derült fény, hogy miért is hagyta el Németországot. Pontosabban, a nácik hatalomra jutása után elsősorban a zsidó származású német kiválóságok vettek kényszer búcsút szülőföldjüktől és kerestek menedéket először Európában, majd a tengerentúlon. Származási okokra gyanakodtam, de erre sehol sem találtam konkrét bizonyítékot. Aztán a József Attila év ismét eszembe juttatta ezt a „rejtélyt”. Hála az Internetnek, végre rátaláltam a Thomas Mann menekülésének igaz történetére.

A jómódú gabonakereskedő családból származó Mann 1875-ben, Lübeckben született, ahol édesapja az északi-tengeri Hansa-város megbecsült polgára (szenátor) volt. Az apa végrendeletének megfelelően, halála után a vállalat felszámolás alá került, és a család 1894-ben München költözött. A tehetséges író 1929-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. A náci hatalomátvétel (1933. január 31.) követően februárban európai körútra indult és „főhadiszállását” Svájcban ütötte fel. Továbbra is írt, alkotott, de a mindennapi megélhetést az előadások és felolvasóestek biztosították. 1936-ban bekapcsolódott a politikai életbe. Náciellenes cikket jelentetett meg a Neue Züricher Zeitung-ban, melyre válaszul Berlin az író óriást megfosztotta német állampolgárságától és az 1919-ben adományozott bonni díszdoktorátusától.

Szinte azonnal Mann segítségére sietett egy kelet-morvaországi kisváros, ill. annak lelkes művészközössége. Amikor meghallották, hogy mi történt a világhírű íróval, Proseč (Proschwitz) város lakói elhatározták, hogy menedéket adnak neki. Benes elnök jóváhagyásával 1936 novemberében a svájci csehszlovák konzulátus kiadta az állampolgársági bizonyítványt és a csehszlovák útlevelet Thomas Mann és családja részére. Mann 1937 januárjában már, mint csehszlovák állampolgár jött Magyarországra. Budapesten a mecénás Hatvany család vendége volt, és a Magyar Színházban tartott irodalmi esten a hatóságok nem engedték meg, hogy József Attila felolvassa a nagy íróhoz írt üdvözlőversét.

A csehszlovák útlevél segítségével végül 1938-ban el tudta hagyni Európát és átkelt az óceánon. Az amerikai Princeton egyetemen adott elő, majd átköltözött Kaliforniába. 1944-ben megkapta az amerikai állampolgárságot.

1938-ban Hitler bekebelezte Cseh- és Morvaországot, és ezzel a csehszlovák állampolgárság gyakorlatilag megszűnt. A háború után helyreállított állampolgári jogviszonyról értesítették Thomas Mann-t, aki udvarias levélben köszönte meg Proseč (Proschwitz) város lakóinak és Benes államelnöknek, amit értette tettek, és egyúttal közölte, hogy a jövőben csak az amerikai állampolgárságot kívánja használni.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home