Monday, October 31, 2005

Bizonyító erö

Az, hogy a miniszterelnök múltjában vájkálnak, szinte természetes. A sajtónak – részben – ez a feladata: felhívni a figyelmet, „emlékeztetni” a közvéleményt és a politikust, hogy mit is követett el a múltban, akár megszületése pillanatától. Így tudta meg a világ például, hogy Bush vagy Clinton hogyan kerülte el a vietnami háborút, vagy, hogy az elnökségről még nem is álmodó Bush-t ittas vezetésért meg is büntették. Richard von Weizsäcker volt német államfő papája a legmagasabb náci kitüntetést kapta meg Hitlertől, mint külügyminiszteri államtitkár a Molotov-Ribbentrop paktum fedél alá hozásáért. A későbbi államelnök, az akkor még fiatal jogász Weizsäcker, saját apját védte a nürnbergi perben.

Szóval a múlt „feltárása” a sajtó feladata. Ezért érdeklődéssel olvastam a Magyar Nemzet-ben megjelent és bemutatott dokumentumokat Gyurcsány miniszterelnök KISZ-es múltjáról. Tényleg nagy utat tett meg a pártállamot védő ifjúsági vezető a parlamentáris miniszterelnökségig. Az én olvasatomban az egyik közölt (dátum nélküli) dokumentumban Gyurcsány politikai megoldásokat javasolt a pártállamot veszélyeztető mozgalmak (így a Fidesz) ellen. A másikban (félévvel később, januárban) pedig már „párbeszéd”-et javasol, ami egyúttal jelzi a megváltozott helyzetet, a pártállami vég közeledtét. Feltétlen érdekes, és tanulságos olvasmányok ezek a kiragadott példák, dokumentumok, amelyekről mindenki maga vonja le (vérmérséklete szerint) a következtéseket.

Sajnos, a Magyar Nemzet ezt a lehetőséget nem adja meg olvasóinak, és ezzel nagyot vét az újságírói etikának, a pártatlan, tárgyilagos tájékoztatásnak. Kezdjük ott, hogy az első dokumentum fejléce – érhetetlen módon – hiányzik, így a dátum is. Arra csak a szövegben van utalás! Majd egy Varga Péter által írt javaslatot (ugyancsak megcsonkított dokumentum) próbál Gyurcsánnyal kapcsolatba hozni a szerző, amikor ezt írja: „….Gyurcsány Ferencéhez hasonló igényt fogalmaznak meg. Egyik ilyen bizonyító erejű dokumentum Varga Péternek…..”
Mitől, és mióta „hasonló igény” az „egymáshoz közeledés és a párbeszéd felvételének” (Gyurcsány) javaslata és a „büntetőeljárás kezdeményezése” (Varga)? Hol itt a „bizonyító erő” a kettő hasonlóságára? (Attól eltekintve, hgy mindkettő javaslat!)
Ez a fajta manipulálás nagyon emlékeztet arra a jegyzetre, ami még a Szabad Nép-ben jelent meg, és egy nyugatnémet munkás nyomorúságos hétköznapjait mutatta be. A szöveget „bizonyító erő”-ként támasztotta alá egy lyukas cipőről készült fénykép a keretes cikk jobb felső sarkában. Aláírás: "a munkás cipője".
.
Még valami, a Magyar Nemzet-ben közölt dokumentumokból az is kiderül, hogy akkor még a szamizdatosok (SZDSZ) ifjúsági tagozatának számító, tekintett Fidesz-hez Gyurcsány a közeledést és a párbeszédet kereste. Felettébb érdekes! (Bizonyító erő)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home