Saturday, January 18, 2014

Marx és a magyar politikai kultúra esete

Frissítés (18.01.2014. 23:50) 


A napokban valaki felhívta figyelmemet egy nagyon érdekes dokumentumfilmre. Egy angol film (The Soviet Story), mely összehasonlítja a náci és szovjetrendszert, és azok emberiség elleni bűntetteit.

Nem tudom, mikor sugározta a HírTv., de mikor elkezdtem nézni a Youtube-on (The Soviet Story) már az elején, amikor az első megszólalót (Vlagyimir Bukovszkij) megláttam, fenntartásaim lettek, mivel  vele szemben előítéleteim vannak. Ő volt, akit kicseréltek Corvalán-ra. A fiatalabbak kedvéért: Luis Corvalán volt a chilei kommunista párt főtitkára. A Pinochet féle katonai puccs után (1973) Corvalán-t letartoztatták és egy szigeten létesített internáló táborban tartották fogva. Mivel ő volt a legmagasabb rangú baloldali (kommunista) személy, ezért ő lett a Pinochet rendszer ellenzékének szimbóluma. Kiszabadításáért nemzetközi mozgalmat indított a Szovjetunió. 1976-ban USA közreműködéssel megállapodás született, hogy Corvalán elhagyhatja Chilét, pontosabban kicserélik a Szovjetunióban bebörtönzött disszidenssel, Vlagyimir Bukovszkijjal. A két fogva tartott soha sem találkozott. Corvalánt Zürichben adták át a szovjetnek, Bukovszkijt viszont Kelet-Berlinbe vitték, ahol átsétálhatott Nyugat-Berlinbe. 

Bukovszkij az első perctől „furcsán”, sajátosan viselkedett, ill. nyilatkozott. Arra kérdésre, hogy most, szabadulása után, mit kíván, azt válaszolta, hogy hozzá hasonlóan Pinochet-et cseréljék ki Brezsnyevvel. Angliában telepedett le, egyetemi katedrát kapott és írásaiban azonnal elkezdte bírálni a Nyugatot. Például, milyen mások a szovjet börtönökben bezártak, akik a nehéz körülmények között is emberek maradnak, naponta mosakodnak a jeges vízben a fűtetlen zárkákban. Bezzeg a nyugatiak elkényelmeskedtek a hideg-meleg vizes fűtött zárkákban. Mára az egyik legismertebb EU-ellenes, aki (Orbánhoz hasonlóan) a Szovjetunióhoz hasonlítja az Európai Uniót. Nemrég járt Budapesten, ahol a Terror Házában munkásságáért ki is tüntették. 

De, vissza a HírTv-ben bemutatott filmhez (The Soviet Story). Körülbelül a 16:00 percnél bejátszottak egy Marx idézetet, mely ezekkel a szavakkal végződött (angolul): .....revolutionary Holocaust. (forradalmi Holocaust) No, itt abbahagytam a film nézését. Meggyőződésem, hogy Marx 1849-ben NEM használta, nem használhatta a "Holocaust" szót !!! Ezt a kifejezést és fogalmat Eile Wiesel-nek tulajdonítják, azaz 1945 utáni, tehát vagy száz évvel későbbi, mint azt a filmben állítják. 

Persze, ez sem a Hírtv-t, sem a hazai tévé-nézőket, értelmiséget, történészeket(!) nem zavarta, nem zavarja - semmi reakció, visszhang, tiltakozás - politikai oldalaktól függetlenül.... 

Talán most, hogy Rétvári Bence fiatal (KDNP) képviselő a parlamentben is villogott marxista ismereteivel. Rétvári: Marx ---> népirtás (HVG

Megpróbáltam megkeresni a filmbeli Marx idézet eredetiét, különösen a Holocaust szóra tekintettel. Nos, nincs! Naná, hogy nekem lett, van igazam! A film szerzői, szerkesztői meghamisították Marx és Engels szavait, amit a magyar hírtelevizió kritika nélkül szó szerint átvett. Majd egy ifjonc képviselő a magyar parlamentben is terjeszti. Egyetlen párt vagy frakció, de még egyetlen tanult képviselő sem szólalt fel ellene. 

Itt tartunk. 


Frissítés! Kiegészítés! 

Valaki szóvá tette, hogy a (fenti) HVG cikkben, hírben Rétvári nem is említette a Holocaust kifejezést. 

Való igaz, de a hülyeségét, a két totalitárius rendszerben elkövetett tömeggyilkosságok analógiáját ebből a filmből vette, ahol úgy volt beállítva, magyarázva, mintha marxi tétel lenne a népirtás, és a szlávok alsóbbrendűek lennének. Ezért kikerestem a KNDP ifjú parlamenti képviselője általa idézett "Marx-Engels művet" 

Itt a cikk (kattints rá!), amit Engels írt, 1849 január 13-án - tehát, amikor még javában folyt a magyar szabadságharc! Az engelsi értekezés címéből (A magyar harc = Der magyarische Kampf) is jól érzékelhető, hogy a szerző a pánszlávizmust támadja, amit "ellenforradalmi"-nak tart! Ekkor már a hasamat fogtam, hiszen pont azért támadja a magyar parlamentben egy kereszténydemokrata Marxot (és Engelst), mert kiáll a magyar ügy, a magyar szabadságharc mellett!

Rétvári: 
 „……például Marx szlávokról alkotott nézetei a náci fajelmélet ideológusaihoz álltak közel, ahogy az A magyar harc című, 1849-es Marx-Engels műben is tetten érhető. "Ausztriában a pánszlávista délszlávok, (...) nem egyebek, mint egy felettébb zavaros ezeréves fejlődésből kikerült népszemét" - idézett a könyvből a politikus. 

Ugyanez, eredetiben, Engels-től: 
"...So in Östreich die panslawistischen Südslawen, die weiter nichts sind als der Völkerabfall einer höchst verworrenen tausendjährigen Entwicklung. Daß dieser ebenfalls höchst verworrene Völkerabfall sein Heil nur in der Umkehr der ganzen europäischen Bewegung sieht, die für ihn nicht von Westen nach Osten, sondern von Osten nach Westen gehen sollte, daß die befreiende Waffe, das Band der Einheit für ihn die russische Knute ist - das ist das Natürlichste von der Welt. 

Ez pedig az a rész, ahol Engels a "népszemét" kifejezést magyarázza 

Die Zeit des Panslawismus war im 8. und 9. Jahrhundert, als die Südslawen noch ganz Ungarn und Ostreich innehatten und Byzanz bedrohten. Konnten sie da der deutschen und magyarischen Invasion nicht widerstehen, konnten sie die Unabhängigkeit nicht gewinnen und ein haltbares Reich bilden, selbst als ihre beiden Feinde, die Magyaren und Deutschen, sich gegenseitig zerfleischten, wie wollen sie es jetzt, nach tausendjähriger Unterjochung und Entnationalisierung? 

 Es ist kein Land in Europa, das nicht in irgendeinem Winkel eine oder mehrere Völkerruinen besitzt, Überbleibsel einer früheren Bewohnerschaft, zurückgedrängt und unterjocht von der Nation, welche später Trägerin der geschichtlichen Entwicklung wurde. Diese Reste einer von dem Gang der Geschichte, wie Hegel sagt, unbarmherzig zertretenen Nation, diese Völkerabfälle werden jedesmal und bleiben bis zu ihrer gänzlichen Vertilgung oder Entnationalisierung die fanatischen Träger der Kontrerevolution, wie ihre ganze Existenz überhaupt schon ein Protest gegen eine große geschichtliche Revolution ist. 2 Comments:

Anonymous Fispán Géza said...

Én is csak a marxi idézetig néztem, pedig alapjában véve mind két szörnyűséges rendszert viszonylag korrekten mutatta be..az ukránok a szörnyű éhinség után felszabadítóként fogadták a náci _ és a megszállásra küldöttmagyr_ csapatokaT. aZUTÁN ENNEK ELLENÉRE PARTIZÁN HÁBORÚT KEZDTEK A MEGSZÁLLÓK ELLEN..

11:56 AM  
Blogger Pocakos said...

Nem, kedves Géza.
Az ukránok (egy része) végig együttműködött a nácikkal. Habár az elején a nácik lenézték a szlávokat (és bizalmatlanok voltak velük). Csak később jöttek rá, hogy jól lehet használni őket a Szovjetunióból irányított partizánokkal szemben. A megszálló magyar hadsereg a végén (1944) már szerződést is kötött velük, annak reményében, hogy így biztosítják a Kárpátok vonalai mögé a visszavonulást, és felkészülést a Vörös Hadsereg ellen. A németek is felfedezték az ukránokban rejlő katonai erőt. 100.000 fős önkéntes Waffen-SS alakulatot állítottak fel. (azzal a berlini paranccsal, hogy nem lehet őket a nyugati frontra átvezényelni)

Hozzászólásodat köszönöm.

4:58 PM  

Post a Comment

<< Home