Tuesday, April 02, 2013

Ördögi logika Tobin-ügyben


Alaptétel: jogállamban a kiadatásról kizárólag a független (legfelsőbb) bíróság dönthet. A kormány csak végrehajtó. A független bíróság mérlegel, alaposan átnézi a történteket, messzemenően figyelembe veszi a saját állampolgár (állampolgári) jogait. Ezért a törvény a fellebbezések sokaságára ad lehetőséget, amit a kelet-európai ellenérdekelt sokszor időhúzásnak érez és tart. Tobin esetében az ír törvények is gátolták az ügy mielőbbi lezárását, mivel nem volt lehetősége a büntetést saját hazájában letölteni. Mire ezt a hiányosságot az ír törvényhozás (parlament) korrigálta, a kiadatás megtagadása jogerőre emelkedett.

Tobin, bűnbánó, lelkiismeretes, katolikus ír állampolgárként tisztában van, hogy a szerencsétlen balesetért bűnhődnie kell. Ezért 2011. november 9-én önként átadási őrizetbe vonult, amit csak az ír Legfelsőbb Bíróság végleges döntése, a kiadatás bírósági megtagadása (2012. június 19-én azaz hét hónap) után szüntetett meg. A magyar közvéleményt a hazai média persze erről nem tájékoztatta. Csak, aki figyelmesen olvasta vagy hallgatta Navracsics Tibor nagypénteki bejelentését tudhatja, hogy az igazságügyi miniszter hirtelen tizenegy hónapról beszélt. Egy héttel korábban, amikor Viviane Reding EU biztost támadta, még három év azaz, 36 hónap volt a „jogerős ítélet”. Valójában a magyar kormány gondolta meg magát, és nem Tobin. Navracsics érdeke a garancia vállalása, mivel Tobin nagyon fél, hogy a magyar börtönben a média által felheccelt rabtársak életére törnek. Ugyanis Magyarországról több halálos fenyegetést kapott.

Érdemes beleolvasni Navracsicsnak az ír igazságügyi miniszternek írt válaszlevelébe is, amit nagypénteki sajtótájékoztatója előtti órákban küldött el, és amire az egész „szenzáció” alapul.

„…..A magyar jog szerint ilyen esetekben az igazságügyi miniszter kizárólagos diszkrecionális joga dönteni az elítélt személyek átszállításáról. Ezért, amennyiben Francis Ciaran Tobin önként visszatér Magyarországra, akkor én mint Magyarország igazságügyi minisztere személyes garanciát vállalok arra, hogy Tobint, amennyiben erre irányuló kérelmet terjeszt elő – a kötelezően alkalmazandó magyar jogszabályok szerinti lehető legrövidebb időn belül – vissza fogjuk szállítani Írországba, hogy ott töltse le büntetését….”

A magyar igazságügyi miniszter olyan garanciát ad, amiből nem derül ki, mennyi az a „legrövidebb idő”? Egyáltalán, minek kell idehozatni ezt az embert, ha utána úgyis a (meg nem határozott) „legrövidebb időn belül” (az adófizetők pénzén) visszaszállítják Írországba? Navracsics erre a kérdésre nem ad senki számára elfogadható és egyértelmű választ.

Viszont, tisztán látszik, az Orbán-kormány keresi a kiskapukat, hogy a bírósági függetlenség látszatát fenntartsa, hiszen a nemzetközi egyezmények alapján, jogállamban kiadatási ügyben csakis a Legfelsőbb Bíróság határozhat. Írország már meghozta (végleges) döntését: Tobin nem adható ki. Ez ellen az ír kormány nem tehet semmit. A magyar kormány ugyancsak tehetetlen. Hacsak Tobint nem tudják rávenni, hogy önként, "magánemberként" vonuljon be egy magyarországi börtönbe, ahonnan aztán visszaszállítják Írországba, és ott folytathatja a magyar börtönbüntetése letöltését. Ördögi logika, amit (elvben) az Orbán-kormány valóban meg tud valósítani, ha Tobin ebben partner. Hiszen így nem sérül az ír (és nemzetközi) jogrend és joggyakorlat.  Különben a budapesti kormány ugyanazzal manipulál, mint a Safarov ügyben. Nem kiadatásról, hanem átadásról, átszállításról beszél. Ez az ír kollegájának írt, és fentebb idézett leveléből is kiderül:

„……A magyar jog szerint ilyen esetekben az igazságügyi miniszter kizárólagos diszkrecionális joga dönteni az elítélt személyek átszállításáról……”

Ezzel a kijelentésével Navracsics óhatatlanul is elismeri, hogy ő adta ki az azeri baltás gyilkos Safarovot!

Vajon, Tobin és az írek mennyire bízhatnak meg a magyar igazságügyi miniszter személyes garanciájában? Amikor az MTI március 21-i értesülése szerint: magánokirat-hamisítás gyanújával új büntetőeljárást indít a Fővárosi Főügyészség Francis Ciarán Tobin ellen.

Közben Írországban az Independent című újság (tegnapi) április elsejei online kiadása volt az első, mely hírt adott a Tobin ügy legújabb fejleményéről. „Az autóvezető, akit két gyermek halálával vádolnak Magyarországon, itt töltheti le büntetését” a szalagcím. Majd így folytatja : „….a magyar hatóságok jelezték, hogy itt (Írország – szerk.) töltheti le büntetését, ha előbb Magyarországon jelentkezik a hatóságoknál. Nem világos, hogy Tobin úrnak Magyarországon kellene büntetése bizonyos részét letölteni, mielőtt visszatérhet Írországba. Az ír kormány tavaly elismerte, hogy Tobin nem lesz kiadva.......”

Tehát, még semmi konkrét megállapodás a Tobin ügyben, de a hazai sajtó már hecceli a lakosságot az ír gázoló ellen, amikor az őreá váró kivételes börtönviszonyokról tájékoztat. A hazai közvélemény annyira ellenséges, hogy a gázolót gyermekgyilkosnak tartja, pedig bárkivel megtörténhet ez a borzalmas tragédia. A magyar média mégsem az önként vállalt megbűnhődésre irányítják a közhangulatot, hanem a "kivételezésre". Borzasztó indulatok szabadulhatnak el itt a közeljövőben.    

Kapcsolódó anyagok, előzmények
A Tobin ügy kronológiája ................Tuesday, April 02, 2013


Fura  ......................................................Saturday, March 30, 2013 Navracsics: a leányfalui gázoló kész letölteni büntetését

A Tobin-ügyről őszintén.....................Sunday, March 24, 2013

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home