Saturday, February 02, 2013

Elgondolkodtató

Az interneten (facebook) kering és terjed egy nagyon elgondolkodtató írás Bächer Iván tollából, amit – bevallom - többszöri elolvasás után sem értek. Pontosabban, a szerző célját nem értem. Ő valószínűleg a „baloldal” ostorozása céljából írta le gondolatait, abból kiindulva, hogy 2009-ben a miskolci rendőrkapitányt rasszista nyilatkozata miatt leváltották, majd egy nappal később visszahelyezték állásába. Mindez a szocialista kormány és városvezetés idején történt. Csak azt tudnám, miért pont most kellett előjönni ezzel a három évvel ezelőtti történettel, amiért bocsánatkérést követel? A hozzám eljutott „balliberális” vélemények szerint „…… Bächernek nagyon igaza van, a miskolci szocik rasszisták…..”

Lássunk néhány kiragadott mondatot Bächer „Miskolci hagyomány” című írásából!

".......a miskolci kommunisták, szocialisták, baloldaliak mindig is vezető szerepet játszottak mindenféle helyi pogromban, üldözésben, rablásban, ölésben és aztán mindezek gyors felejtésében, elhallgatásban........"

".....A város lakosságának a két háború között épp úgy körülbelül 13-15%-a volt zsidó, mint ahogy ma cigány....."

"....csak a zsidókat kellett a cigányokkal behelyettesíteni......"

".......A jobboldal rasszistáit ostorozó balliberális értelmiség megfeledkezik a maga szégyenéről megint......"

".......a magyar szocialistákat és liberálisokat figyelmeztesse: nem olyan régen még Miskolcon egy zászló alatt masíroztak a nyilasokkal. Hozzátehetjük: az elmúlt hetven évben immáron nem először
Amíg erre nem adnak magyarázatot és nem kérnek bocsánatot ezért, addig el az ő kezükkel Bayer Zsolttól! ......"


Kemény szavak! Nem vagyok benne biztos, hogy igazak is.

„…..a miskolci kommunisták, szocialisták, baloldaliak mindig is vezető szerepet játszottak mindenféle helyi pogromban, üldözésben, rablásban, ölésben és aztán mindezek gyors felejtésében, elhallgatásban…..”

Az egyetlen jelentős partizánegység Magyarországon, a MOKÁN csoport, ezen a vidéken működött. Tagjai nemcsak sértésnek, de rágalomnak is tartanák, a fenti sorokat, ha élnének még. Így csak kegyeletsértésnek tekinthető a nácik és nyilasok ellen fegyverrel is küzdő csoport tagjainak emlékének ilyen formájú megalázása. A Kopácsi családot tudnám, mint hiteles kortársat és szemtanút a szerző figyelmébe ajánlani.

".....csak a zsidókat kellett a cigányokkal behelyettesíteni....."

 A zsidó és cigány „probléma” nem ugyanaz! Nem volt az, sem a Vészkorszak idején, sem napjainkban. Számomra csak egy Holocaust van, és ez a zsidó, amikor szisztematikusan, származási alapon öltek le embereket, követtek el népirtást. Ellentétben a romákkal, akik ellen „csak” tömeggyilkosságokat követtek el. Hiszen a cigányokra NEM vonatkozott a numerus clausus. Nem hoztak „cigánytörvényeket”. Munkaszolgálatra ugyancsak nem hívtak be cigányokat. A származás igazolását sem követelték meg. A kutyát sem érdekelte, hogy valakinek a felmenői között, vagy házastársa családjában van-e cigány. NEM volt "cigányüldözés" - úgy, ahogy ezt a zsidókkal szemben alkalmazták. Senki sem dobta ki otthonaikból a cigányokat, hogy aztán a helyükre beköltözzenek, senki sem vette (lopta) el értéktárgyaikat, stb. Ezért nem tudok azonosulni az összehasonlítással, a „behelyettesítéssel”. De ezzel Bächer Ivánnak is tisztában kellene lenni, meg az összes emberi jogvédőnek, az „antifasisztákról” nem is beszélve.

"........A jobboldal rasszistáit ostorozó balliberális értelmiség megfeledkezik a maga szégyenéről megint. a magyar szocialistákat és liberálisokat figyelmeztesse: nem olyan régen még Miskolcon egy zászló alatt masíroztak a nyilasokkal. Hozzátehetjük: az elmúlt hetven évben immáron nem először Amíg erre nem adnak magyarázatot és nem kérnek bocsánatot ezért, addig el az ő kezükkel Bayer Zsolttól! ......."

Ez a megállapítás, és felszólítás a bocsánatkérésre, nagyon is összecseng a jelenlegi kurzus kísérletével, hogy kimondják az MSZMP és az MSZP, jogfolytonosságát. No, meg a nyilas és szovjetrendszer összemosását a baloldali értékek lejáratására, mint azt az önkényuralmi jelképeknél tették demokratáink.
Vajon Bächer Iván számolt-e írásának eme olvasatával?

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Sajnos igaza van a bloggernek, noha mikor tegnap "szamizdatban" megkaptam a levelet - nem vagyok a fb-on -, akkor csak annyit éreztem, hogy ismét bakot lőtt a Népszabadság, amely elutasította a közlést, mert így többekhez fog eljutni az írás, mert a tiltottság sajátos vonzerőt ad neki. Továbbá valami homályos rossz érzésem is volt a cikkel kapcsolatban, melyet megint egy jogos felháborodás, elégedetlenség miatt írt Bächer, csak éppen az elementáris indulata miatt nem sikerült árnyaltan fogalmaznia, zavaróan összekeveri a zsidókkal és a cigányokkal kapcsolatos előítéletet.
Jó, hogy a poszt pótolta tudatlanságomat a tekintetben, hogy milyen szerepet játszottak a miskolci ellenállók a háborúban.
(ejropalepke)

7:20 AM  
Blogger Pocakos said...

ITT (kattints rá!) olvasható Bächer cikke eredetiben.

9:15 AM  

Post a Comment

<< Home