Thursday, March 03, 2011

Ezek a kérdések, válasszatok .....


Igaz, a költő egyes számban írta, mert akkor csak egy kérdés volt „Rabok legyünk vagy szabadok?”, most viszont sok kérdés van! 12 + 1, ami a totóra emlékeztet, mivel itt is több (kettő, ill. három) esélyes a tippelési lehetőség. Mindegyikhez van egy „nem tudom” rubrika is. Ez gyakorlatilag azt sejteti, hogy akinek fogalma sincs, vagy nem érdekli az egész kérdésfelvetés, az is (legalább) küldje vissza, és ezzel névtelenül jelezze tudatlanságát, pardon a kérdőív elolvasását (az országos statisztika érdekében). Egyébként a végeredmény közzétételekor (ha lesz) kíváncsian látnék olyan kimutatást, amelyben a „tudatlanok” számát, arányát is közlik.

Persze, ezek csak az én rosszmájú megjegyzéseim, amit kiegészítenék még néhány hasonló észrevétellel ezen postai küldemény apropóján. Érdekes a feladó, és egyben az ingyenes válaszboríték címzettje és postai címe!
.
Magyarország Kormánya
Budapest
1848
.
Őszintén megvallva, én még nem hallottam ezt a "Magyarország Kormánya" kifejezést. Eddig csak a "Magyar Köztársaság kormánya" szófordulatot ismertem. Mindig tanul az ember. Mégis, ez a név, elnevezés, valamint ez a nevezetes történelmi évszámra emlékeztető postafiók-, ill. irányítószám mióta a magyar kormány (hivatalos) címe? Puszta kíváncsiságból, de tényleg érdekel.

A kérdőív láttán pedig azonnal felvetődött bennem a kérdés: Tessék mondani, mi a helyes megfejtés? Ha minden pontra a megfelelő X-et írom be, akkor mit nyerhetek? - futott át agyamon, amit legszívesebben azonnal a kitöltéshez mellékelt használati utasítással is felérő magyarázó levél szerzőinek, ill. aláíróinak szegeztem volna. Tudom, hogy ez egy abszolút nívótlan, ízléstelen megjegyzés. Mea culpa!

Arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon mi a „Szociális Unió”? A net-en ugyanis nem találom ezt a pártot, pláne annak székhelyét, címét vagy egyéb elérhetőségét. Eddig csak azt sikerült kinyomoznom, hogy tavaly (2010) október 11-e óta Szili Katalin az elnöke. Hogy ez a pártformáció mit csinál, nem tudni. Sőt, ha belegondolok, hogy egy parlamenten kívüli párt vezetője szól a magyar állampolgárokhoz a „Magyarország Kormánya” nevében, ill. címéről, ráadásul egy Fideszes európai parlamenti képviselő levelének hátsófelén, akkor még érdekesebb a helyzet. Pontosabban, sokat veszít az akció hiteléből ez a furcsaság. Vajon ez még senkinek sem tűnt fel? Pedig a bírálók szép számban elemzik és ellenzik a kormánypártok eme akcióját.

Tartalmi részekbe nem kívánok belemenni, mert ahhoz komoly alkotmányjogi ismertek kellenének. Ennek ellenére volna néhány észrevételem.

A kérdések feltételezik, hogy a lakosság tisztában van az alkotmány fogalmával, mi több az „alkotmánykészítés” fortélyaival: azaz, hogy minek kellene benne lennie, és minek nem. Ez a kezdeményezők részéről épp olyan népi játék jellegűnek tűnik, mint az a feltételezés, hogy ebben az országban mindenki ért a focihoz. Oszt kérdezzük már meg: ki legyen a nemzeti válogatottban? Szerény véleményem szerint a lakosság nagy többségének fogalma sincs, hogy mi van a jelenlegi alkotmányban, és ami benne van, az miért nem jó? Csak zárójelben jegyzem meg: erre a jelenlegi rossz, és lecserélendő alkotmányra esküdött fel a jelenlegi kormány, élén Orbán Viktorral, valamint a köztársasági elnök Schmitt Pál is!

Szóval, olvasva több (fejlett nyugati) ország alkotmányát, azok alaptörvényei az emberi jogokon nyugszanak, valamint az állam szervezésében, működésében és vezetésében részt vevő személyek hatáskörének pontos behatárolásán. A tiltásokra pedig a (polgári és büntető) törvények szolgálnak. Egyetlen egy büntetés, vagy büntetési tétel sem szerepel a legtöbb példának tekinthető alkotmányban! A mostani kérdésfelvetések egy része ennek eleve ellentmond! Másrészt a médiából ismert „vitapontok és vitatémák” (Isten, Szent Korona, stb.) nincsenek a kérdések között, pedig a lakosság ezekre a kérdésekre adandó válasza volna valóban izgalmas. Arra sem látok utalást, hogy mely ország vagy állam alkotmánya lehetne példa számunkra. Eddig csak arról hallottam, olvastam (és az Európai Parlamentben Orbán Viktor is mondta!), hogy a jelenlegi „sztálinista”, de, hogy helyette mi lenne a példakép számunkra, arra seholsem találtam utalást. Pedig (jó) példa számtalan van, ill. lenne, hiszen a levél (egyik) írója szerint „térségünkben az utolsó országként” alkotjuk meg ezt az új alkotmányt. Ha pedig a törvényalkotók sincsenek ezekkel tisztában, és láthatólag szándékosan elodázzák a tisztességes tájékoztatást, akkor hogyan várják el a jónéptől, hogy a három megadott válasz közül melyiket ikszeljék be?!

Mindezek ismeretében, a kérdőív érdemleges (tartalmi) kritikáját meghagyom másoknak. Csak néhány formai észrevételt említenék. Például az első kérdés és a felkínált válaszok:

1.) Vannak, akik szerint az új magyar alkotmánynak csak az állampolgárok jogait kellene deklarálnia, kötelezettségeket nem. Mások szerint a jogok biztosítása mellett a legfontosabb, a közösség iránti felelősségünket kifejező állampolgári kötelezettségeknek (munka, tanulás, honvédelem, környezetünk védelme) is helyt kell adni a dokumentumban. Ön mit gondol?

1. Az új magyar alkotmánynak csak az állampolgári jogokat kellene deklarálnia.
2. Az új magyar alkotmánynak a jogok mellett az állampolgári kötelezettségekre is ki kell terjednie.
3. Nem tudom megítélni a kérdést.

Érdekes, sajátos nyelvi megfogalmazás és fordulat. Az 1. válaszban a „kell” szó feltételes módban (kellene) van! A 2. válaszlehetőségben pedig kijelentő, vagy inkább felszólító módban szerepel! Ez nekem azt sugallja, mintha a második, imperatív (parancsoló) megfogalmazás lenne az igazi, ill. az elvárt válasz.

Aztán a plusz, vagy 13. pont:

Az Ön személyes javaslatai az új magyar alkotmány által védendő, a korábbiakban fel nem sorolt értékekről, elvekről.

Erre a kérdezők mindösszesen három sor helyet adtak. Kézírással kb. egy mondat részére. Pedig a „javaslat” szó a 13. pontban többes szám szerepel! Így számomra az egész levél abszolút komolytalannak tűnik. Arról már nem is szólva, hogy a kérdőív aláíróinak titulusai - egy kivételével - mind tartalmazza a „volt” szót. (A MOL volt elnöke, a MNB volt elnöke, az európai alkotmányt előkészítő Konvent volt tagja, az Országgyűlés volt elnöke). Ezt még sehol sem láttam, hogy egy ország, esetünkben Magyarország, kormányának hivatalos levelében egy testület, méghozzá a nemzeti konzultációs testület tagjai múltbeli pozíciójukra hivatkozzanak. Ez már a nevetségesség határát súrolja.

De ez még mind semmi! A slusszpoén még hátra van!
Sehol sem látom a visszaküldési határidőt !!!

.
Kiegészítés
Tákolmány .............. Friday, March 04, 2011
.
.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

most jót kacagtam :d

8:02 PM  
Anonymous Andrew said...

Kicsit fáj azért, hogy a szavazóképes tábor szorozva a postaköltséggel és a nyomtatási költséggel...
Mennyi is?

8:14 PM  
Blogger Baby said...

This comment has been removed by the author.

1:21 PM  

Post a Comment

<< Home