Sunday, December 31, 2006

Mire számíthatunk?

Kívülről nézve......

Mire számíthatunk?


Különösen, hogy éjfél óta egy 27 tagállamból álló gazdasági közösség tagjai vagyunk. „Kis közösségünk” lélekszáma lassan eléri a félmilliárdot. És ezzel - egyelőre - lezáródik egy folyamat, amit csak „bővítés”-nek nevezünk. Továbbra is zárva marad(t) a kapu a évtizedek óta bebocsátásra váró Törökország előtt, vagy a két újoncnál (Románia és Bulgária) gazdaságilag jobban álló Horvátország előtt.

Európa szenved. Nemcsak a kint rekedtek, de a Közösség is. Az elmúlt két esztendő ugyanis felszínre hozta a kelet-nyugat és a szegény-gazdag közti ellentétet. Vége annak a felszabadult örömujjongásnak, ami a Fal, a Vasfüggöny lehullását, a szovjetrendszer összeomlását követte. Kicsit a hidegháború kezdetére emlékeztet a mostanra kialakult helyzet. A II. világháború befejezését követő második évben, 1947-ben, már nem az Elba-partján összeboruló katonák emléke, képe, filmkockái jellemezték kontinensünk hangulatát, jövőképét. Most sem a két évvel ezelőtti öröm és ünneplés jellemzi az EU tagállamait. Sokkal inkább az ellentétek, a tornyosuló megoldatlan, megoldhatatlan(?) feladatok.

Európa (gazdagabb) nyugati fele úgy érzi, túl nagy árat fizetett, hogy a 10 keleti csórikámat a keblére ölelte. Sokak szerint a felzárkózásra fordított támogatások egy részét az eredeti 15 ország (gazdasági) problémáira kellene fordítani. Vagy legalábbis szervezeti, belső reformokkal kellene azokat megoldani. A legkézenfekvőbb figyelmeztetés az EU alkotmány népszavazással való elutasítása volt. De a problémák jeleit mutatja, érzékeli például Nagy-Britannia hozzáállása a munkaerőpiachoz is. Hiszen amíg a tíz új tagállam előtt szó nélkül megnyitotta munkaerőpiacát, addig most októberben London már jelezte, hogy „idő kell annak feldolgozásához, kiértékeléséhez”, hogy mit jelent a szigetország számára az eddig mintegy 400 ezer – főleg lengyel – kelet-európai „vendégmunkás” megjelenése, befogadása. Ebből pedig arra következtetnek, hogy el akarják zárni ezt a lehetősséget a románok és a bolgárok elől.

Különben Nagy-Britannia, Írország és Svédország kivételével a nyugat-európai országok többsége (élükön Németország, Ausztria és Franciaország) hét éves moratóriumot, vagy ha úgy tetszik tilalmat rendelt el saját munkaerejének (és gazdaságának) védelmében. A legszegényebb új tagállam Lettország, ahol a (nyugat-európai) EU átlagnak csak a 48 %-át éri el az egy főre eső nemzeti jövedelem. A közel 40 milliós Lengyelország is csak az EU átlag 50 %-át éri el. A franciák és a németek torpedózták meg azt a javaslatot, hogy a szolgáltatásban dolgozók, az iparosok (a vízvezetékszerelőtől a fodrászig), bárhol vállaljanak munkát, nyithassanak üzletet, vállalkozást az EU-n belül.

Gyakorlatilag mindenki csalódott, és politikusaikat okolják az EU-ban kialakult helyzetért. Ezt jelzi az a felmérés is, mely azt kérdezte az Unió polgáraitól: vajon jó dolog-e az EU? Októberben a megkérdezettek 52 %-a felelt igenlően, szemben a félévvel ezelőtti 55 %-kal vagy az 1991-ben végzett hasonló felméréssel, amikor (a Szovjetunió bukását követően) a megkérdezettek 71 %-a gondolta, hogy jó dolog az EU.

Az idei év talán legjelentősebb eseménye a francia elnökválasztás lesz. Habár mindkét jelölt egyazon állásponton van, már ami a belpolitikát és a bevándorlást illeti – akár francia, akár EU szinten. Mindkét jelölt bővítésellenes, különösen Törökország tekintetében. És ebben nincsenek egyedül, egy legutóbbi felmérés szerint a megkérdezett európaiak (mindössze) 21 %-a üdvözölné a törökök felvételét.

A németek (Angela Merkel kancellárral az EU elnökség élén) elsősorban az alkotmány elfogadásán fognak dolgozni, amelyhez a franciák is partnerek lesznek, miközben a bővítés háttérbe fog szorulni. Ellentétben a britekkel, akik bővítés-pártiak. Még pedig abból a (hátsó) megfontolásból, hogy minél nagyobb, változatosabb a közösség, annál távolabb kerül a föderalizmus gondolata, azaz egy szorosabb államigazgatási szervezet, szövetség.

Vajon Magyarországon (nemcsak vezetői, politikusai) hogyan látják az EU jövőjét? Benne kishazánk szerepét? Mire számíthatunk?

Belülről nézve.......

1 Comments:

Blogger zhaoman said...

"Vajon Magyarországon (nemcsak vezetői, politikusai) hogyan látják az EU jövőjét? Benne kishazánk szerepét? Mire számíthatunk?"

Na ez az, amit nem fogunk megtudni....

4:23 PM  

Post a Comment

<< Home