Sunday, September 21, 2014

Minszki memorandum 2014.09.20.

Az alábbi jelentést emilben kaptam. Hogy tartalma mennyire korrekt (és hiteles) nem tudom, de egy biztos: a "mainstream" média megfeledkezett róla. Különösen a hazai (pártállástól függetlenül!)


A MINSZKI MEMORANDUMRÓL

Szeptember 19-én az un. Kontakt Csoport újabb találkozót tartott Minszkben. (Mint emlékezetes ennek tagjai: az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) (finn nemzetiségű) különmegbízottja; Leonyid Kucsma korábbi ukrán elnök (a mostani államfő megbízottjaként); a kijevi orosz nagykövet – illetve (az EBESZ által mintegy pártfogoltan) a Donyecki, illetve a Luganszki Népköztársaság miniszterelnöke – ez, tulajdonképpen azt jelenti, hogy mégsem számítanak teljesen önálló tárgyalópartnernek.)
Ennek a találkozónak az előkészületeiről nemigen lehetett hallani, így a megbeszélés tényéről csak aznap értesülhetett a nagyközönség.

A szívósnak mondott tárgyalások áthúzódtak a következő nap (20-a) reggeléig. A tárgyalások eredményeként ALÁÍRTAK EGY MEMORANDUMOT.

EZZEL a (formailag) szeptember 5. óta tartó IDEIGLENES TŰZSZÜNETET – a dokumentum kidolgozóinak szándékai szerint – ÁLLANDÓ FEGYVERSZÜNET VÁLTJA FEL.

A most aláírt, 9 pontos memorandum a szeptember 5-én aláírt (12 pontból álló) tűzszüneti jegyzőkönyv első – a fegyvernyugvásról szóló – pontját, annak gyakorlati végrehajtását szabályozza. Oly módon, hogy VÉGET VESSEN A FEGYVERES ÖSSZECSAPÁSOKNAK a két fél között.

A lényegesebb pontok, megállapítások:

1. Általános jelleggel, BE KELL SZÜNTETNI A FEGYVEREK ALKALMAZÁSÁT.

2. A szemben álló csapatoknak, egységeknek azon a ponton meg kell állniuk, ahol szeptember 19-i állapot szerint tartózkodtak.

3. Tilos mostantól mindenféle fegyverfajtát használni, illetve támadó hadműveleteket

4. A 100 mm-nél nagyobb kaliberű tűzfegyvereket – általános szabály szerint – a feleknek 15-15 km távolságra vissza kell vonni. Ez a pont konkrétan felsorolja azonban azokat a tüzérségi és rakétaeszközöket is, amelyekre ettől eltérő szabályok vonatkoznak.

Két felsorolt ágyú, illetve aknavető esetében ez a távolság kisebb (8, illetve 9 km). A felsorolt két tarackágyú esetében ez már 16, illetve 33 km. A („Katyusa” típusú) rakéta sorozatvetők esetében ez 20 és 40 km között mozog (kalibertől, illetve tűzerőtől függően). E sorozatvetők nagyobb kaliberű, pusztítóbb típusait már 70-120 km távolságra el kell távolítani. A RÖVID HATÓTÁVOLSÁGÚ BALLISZTIKUS RAKÉTÁKAT UGYANCSAK 120-120 km-re el kell vonni egymástól. (A megadott távolságok azt jelenti, hogy mindkét félnek annyival kell hátrébb vonnia lövegeit – így a távolságok valójában megkétszerezendők.)
(Ezekből az adatokból is képet alkothatunk magunknak, hogy micsoda pusztítást végeztek ezek az eszközök azokban a településekben, melyek határában, vagy közvetlen közelében telepítették őket. EZ A KIJEVI VEZETÉS HARCMODORÁNAK KÉPEZTE SZERVES RÉSZÉT – a néphadsereg katonai doktrínája maximálisan kerülendőnek rendelte a polgári lakosságot és létesítményeit veszélyeztető műveleteket.)

Az 5. pont megnevez négy települést. Az általuk határolt térségben – az EBESZ által felügyelten – tilos lesz mindenféle nehézfegyverzet használata.

6. A biztonsági zónán belül tilos lesz újabb robbanó, illetve aknazárakat telepíteni, a régieket pedig le kell bontani.

7. A Memorandum elfogadását követően, a két felet minimum 30 km szélességben elválasztó fegyverszüneti vonal teljes hosszában TILOS KATONAI GÉPEK, ILLETVE KÜLFÖLDI GYÁRTMÁNYÚ DRÓNOK REPÜLÉSE (kivéve azokat a drónokat, amelyeket az EBESZ megfigyelő missziói alkalmaznak, munkájuk során).

8. A Memorandum elfogadását követően, 24 órán belül, a szervezet megfigyelő csoportjaiból LÉTRE KELL HOZNI AZ EBESZ MEGFIGYELŐ MISSZIÓJÁT. A misszió felállítása során meg kell állapodni a szektorok számáról, és azok határáról.

9. Az EBESZ ellenőrzése mellett UKRAJNA TERÜLETÉRŐL KI KELL VONNI MINDENFÉLE KÜLFÖLDI FEGYVERES ALAKULATOT, HADITECHNIKÁT, FEGYVEREST, ZSOLDOST.

Bár a tárgyalások 20-án reggel zárultak le, és a felek akkor is írták alá a Memorandumot, a dokumentumot szeptember 19-ével datálják.

* * *

A tárgyalások befejeztével az orosz nagykövet elismerte: zsoldosok mindkét részről voltak.

Igor Plotnyickij luganszki miniszterelnök kifejezte reményét, hogy ezzel megnyílt az út a teljes fegyvernyugvás előtt.

A donyecki Legfelsőbb Tanács szeptember 20-án már el is fogadta a dokumentumot.

* * *

A szeptember 5-én aláírt tűzszüneti megállapodást – a kijevi hatóságok adatai szerint – 480 esetben sértették meg.Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home