Saturday, April 27, 2013

Zója és a (magyar) akadémikusok

 
Van néhány Zója utca kishazánkban. Például Pécsett, Tatabányán, Kisszálláson, Harkányban, Deszken vagy Furta községben.  Zója női név, és épp úgy utcák vannak róla elnevezve országszerte, mint például Máriáról vagy Magdolnáról. Sőt, Hódmezővásárhely elsőszámú cukrászdája is Zója nevét viseli. A név megtalálható bármely utónév, pardon keresztnévgyűjteményben. Még a katolikus.hu keresztnévgyűjteményében is! A Kiskegyed szerint:
Zója
Nem: női
Név eredete: orosz-szláv eredetű név
A név jelentése: Élet.
Névnapok: május 2., június 15., július 5.

 
Az Országos Széchenyi Könyvtár gondozásában működő Magyar Elektronikus Könyvtár Keresztnevek eredete és jelentése című gyűjteménye is jegyzi
ZÓJA
- szláv eredetű; jelentése: élet.

Ezt csak mind azért jelzem, mert a napokban jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos állásfoglalása, mely egyben törvényileg kötelezően irányadó az önkormányzatok felé, hogy el tudjanak igazodni: mely utca-, ill. intézménynevek kötődnek az önkényuralom idejéhez, és amiket el kell távolítani városaink, falvaink utcáiról, köztetületeiről.   
Nos, ennek a hivatalosan, és iránymutatóként, közzétett táblázatnak az utolsó "személye" egy női név, mely mellé a következő magyarázatot fűzte a magyar tudomány jeles történészeinek tanácsa, pardon bizottsága.

"Zója: Állítólagos szovjet partizánlány, komszomolista (1923-1941), akit a kommunista propaganda szerint a németek hosszas kínzások után végeztek ki. A szovjet ifjú kommunista példaképe a második világháború éveiben és 1945 után, ezért neve kapcsolódik a kommunista önkényuralmi rendszerfenntartásához, így közterület elnevezésére nem használható......."

Élénk fantáziának kell lennie annak, aki egy női névből ilyen egyértelmű (és messzemenő) következtetést von le. Vagy a magyar akadémikus bizottság valamenyi tagja szíve és lelke mélyén még ma is a sztálini idők szellemében él, ha egy (szláv hangzású) női névről tudat alatt, és azonnal, egy "állítólagos" szovjet partizánlány ugrik be. A legtöbbet épp ez az "állítólagos" árul el történész akadémikusainkról.  Hiszen, ha már idegen nyelvet nem beszélnek, azért illene tudniuk, hogy sok Zója van, volt és lesz, és annak a partizánlánynak, akire ők gondolnak, volt vezetékneve is! Kozmogyemjanszkaja, akinek nagyapját, Pjotr Koszmogyemjanszkij lelkészt a bolsevikok ölték meg a polgárháború idején, mert - ugyancsak - állítólag ellenforradalmárokat rejtegetett.


A magyar történész akadémikusokkal ezúton tudatom, hogy nem a "kommunista propaganda szerint végezték ki hosszas kínzások után a németek", hanem a hivatalos német források szerint is így történt. A német történészek és közvélemény tisztában van a történtekkel, és - ellentétben a magyarokkal -, azzal is, hogy mit követtek el katonáik a partizánakciók visszaszorítása érdekében.


Tehát, a német wikipedia alapján.
A náci csapatok 1941. június 22-én még a Molotov-Ribbentrop paktum szerint felosztott Lengyelország nyugati felénél álltak, október 23-án pedig már 130 km-re Moszkvától! Azaz négy hónap alatt kétezer kilométerrel keletebbre, Wereja térségében, ott, ahol Kozmogyemjanszkaja 9903-as számú partizánegysége tevékenykedett, azzal a feladattal, hogy a megszállók szállásait gyújtsák fel. Sztálin ugyanis az óriási vereség láttán egyetlen lehetőségben bízhatott az ellenség megfékezése céljára: minél nagyobb veszteséget okozni a front mögött, a náci utánpótlásvonalak mentén. A szabotázs tevékenységre lelkes, hazaszerető, önfeláldozó ifjakra volt szükség, ehhez toboroztak önkénteseket, az ugynevezett ötödik hadoszlop részére.

1941. november 21-én éjszaka a 18 éves Kozmogyemjanszkaja a németek szállása helyett az istállót gyújtotta fel, ahol a nácik 20 lova pusztult el. Ekkor a megszállók a helyi lakosokból éjjeli őrséget szerveztek, a hasonló szabotázsakciók elkerülésére. November 27-én Kozmogyemjanszkaja egy csűrt akart felgyújtani, de a tulaj észrevette és értesítette a németeket, akik elfogták és elvitték kihallgatni. Közben még két társa (Klubkow és Krianow) is kézre került. Mint kiderült Klubkow árulta el Kozmogyemjanszkaja tartózkodási helyét, annak reményében, hogy ezáltal megússza az akasztófát. Valóban, Klubkow 1945-ig náci koncentrációs táborban sínylődött, és az amerikaiak szabadították fel. Majd 1945 júliusban átadták a szovjet hatóságoknak, akik még abban az évben kivégezték.

Kozmogyemjanszkaját hiába kínozták, nem árult el semmit az egységéről, egyedül saját (Tatjána) fedőnevét. Két nap múlva, 1941. november 29-én 10:30-kor Petriscsevo falu főterén nyakában egy táblával: "Én egy gyújtogató vagyok”, nyilvánosan felakasztották. Nem hagyták eltemetni, holttestét elrettentésként Karácsonyig közszemlére tették. Ezalatt tetemét  részeg falubeliek többször meggyalázták.

Nos, ez a lány a hazáját megszállók elleni küzdelemben vesztette életét. Vajon a magyar (történész) akadémikusok szerint keresztneve miért kapcsolódik a kommunista önkényuralmi rendszer fenntartásához? Rejtély. Mi több, nevetséges. De inkább szégyen.

Apropo
Nem kell hozzá tudományos fokozat, hogy valaki is tudja a 1793 Zója nevű aszteroida (kisbolyó) róla kapta a nevét.

No comment
Közben megszólalt a kiváló akadémikus bizottság egyik tagja, aki az index.hu-nak adott interjúját eképp kezdte:

Mit tekintettek önkényuralmi rendszernek?
Pók Attila: Alapvetően a kommunista és Horthy-rendszert.

Nem tisztem megvédeni a Horthy rendszert, de az nem volt diktatúra, az tekintélyelvű rendszer volt!
 
Tisztelt akadémikusok,
ha elfogadom az MTA bizottsági tagnak az index.hu-nak tett magvas történészi kijelentését, akkor a Horthy-rendszer összes jelvényét és jelképét is tiltani kellene! 
Zóját, és a Zójákat, meg tessék békén hagyni! Legyen utcájuk bárhol e hazában.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home