Thursday, September 01, 2005

Az EU állapota

Őszintén. Nyugat-Európának jót tett a hidegháború, a Vasfüggöny. A "megmerevedett” (geo)politikai helyzetben (amerikai pénzen) szépen, nyugodtan fejlődött (és "szövetkezett”). Miközben úgy tekintették, mint Kelet-Európa (pozitív) pandanját, "ellenpólusát”, az "ilyen volt, és ilyen lesz” (propaganda) reklámszöveg iskolapéldáját, ami mögött az egyik oldalon ott áll a jó (USA), aki engedi a szabadságot (nem csak a szellemit, de a gazdaságit is!). Míg a másik mögött ott a rossz, mi több gonosz (SZU), aki semmilyen(!) szabadságot NEM enged. Egyszer csak a "gonosz” eltűnt, és nagy szart hagyott maga után. A "jó” megmaradt (győzött), és közben észrevette, hogy védence a fejére kezd nőni az új helyzetben. ……..

Ha logikusan (és tárgyilagosan) végig gondoljuk, akkor az EGK, szó szerint, a szó legnemesebb értelmében "gazdasági közösség” volt, nagyon kemény felvételi feltételekkel, kritériumokkal - (szigorú belső elosztási rendszerrel) ! Emlékezzünk a UK belépésére, vagy a déliekre (spanyol, görög, stb.), vagy 95-ben a független és semleges országokra (Ausztria, Svédország, Finnország) – felvételük nem volt egyszerű !!! Vagy a felvételnek megfelelt, de önként távolmaradókra (Norvégia, Svájc).

A 89-90-es kelet-európai fordulat kizárólag politikai volt ! Szeretünk megfeledkezni arról, hogy a "gonosz” (szovjet) ideológia nem csupán a politikára terjedt ki, és telepedett rá, hanem megváltoztatta a történelemben addig ismert, de inkább megszokott társadalmak, - mindenekelőtt a kapitalizmus - alapját: a tulajdonviszonyokat ! – azon belül is magántulajdon szentségét. Ennek levét isszuk ma is! Mivel az "egyéni”-t – egy kis erőszakkal, vagy egy egyszerű tollvonással – "közös”-sé lehet tenni, viszont a "közös”-t, demokratikusan, humánusan, pláne igazságosan(!) nagyon nehéz "egyéni”-vé "visszarendezni”! (eddig nem volt rá példa!)

Ha tehát, a volt szoc. országokat, az EGK (EU) gazdasági kritériumai (Masstricht) alapján vették volna fel, akkor kb. 30-40 évet kellett volna várni ! Lásd Ausztria, 1955-ben lett független, semleges és lépett a "szabadpiaci fejlődés útjára”. A belépés 1995-ben történt meg.

Ezt azonban a "nagy politika” NEM engedhette meg, hiszen 100 millió emberről van/volt szó ! Akik nagyon várták a TELJES szabadságot, és a "Nyugathoz” való tartozást. A "Nyugat” is felismerte, hogy itt tenni kell valamit, hiszen ha elzárkózik, akkor az "éhezők hada”, mint a sáskák lerohanhatják őket, esetleg a csalódott tömegek bánatukban, mérgükben újra "lepaktálnak” a "gonosz”-szal. A megoldás: „…befogadjuk őket! A határok kitolásával megteremtjük számukra a biztonság érzését, és egyúttal 100 milliós felvevő piacot biztosítunk nehezen vagy el nem adható áruink részére. Közben persze megtanítjuk őket a "nyugati” gazdaság (és életforma) rejtelmeire, hogy minél előbb le tudják dolgozni azt a 30-40 éves lemaradást”.

Na, ehhez a tervhez NEM kérték ki az EU lakosság véleményét !!! Ahol egyáltalán engedték, népszavazások mutatták meg, hogy mekkora űr tátong a vezetők (politikusok, bürokraták) és a nép között – a "régi” EU-n belül !!! Lásd a megismételt népszavazásokat (Írország, Dánia) az újtagok felvételénél, amely már előrevetítette, hogy itt baj lesz! Hiszen megmutatta, hogy erőszakos, bürokratikus úton addig szavaztatják a népet, amíg a kívánt eredmény nem születik meg. Miközben egyre kézzelfoghatóbbá vált a „nyugati” lakosság számára, hogy a gazdaság szereplői a politikusoktól függetlenül működnek, úgy, ahogy az a „nagykönyvben meg van írva!”. A töke oda megy, ahol nagyobb a profit, olcsóbb a munkaerő, ergo olcsóbb az előállítási költség. A „nyugati” lakosság, munkásság saját bőrén érezte, látta, látja, hogy a „bővítés” vesztese: nő a munkanélküliség, megjelennek az „idegenek”, és leépítik a szociális hálót: az eddigi jóléti állam a jólét társadalom irányában van átalakulóban. Magyarán, egy igen összetett belső probléma jelentkezett abban az EU-ban, amely eleve nem akarja követni az amerikai példát: az államok egyesülését. Hogy mit akar? No, ezt lenne jó tudni!Budapest, Saturday, June 04, 2005

0 Comments:

Post a Comment

<< Home